Proměna Palmovky proběhne koordinovaně a se zapojením veřejnosti

Dne 29. dubna 2020 proběhlo setkání hlavních aktérů Palmovky skrz videokonferenci vysílanou z pražského Centra architektury a městského plánování (CAMP). Startujeme tak sérii setkání k proměně Palmovky, do kterých zapojíme všechny hlavní skupiny uživatelů těchto veřejných prostorů. Budou jimi obyvatelé blízkého i vzdáleného okolí, lidé dojíždějící na Palmovku do zaměstnání či uživatelé z řad nakupujících nebo přestupujících v městské hromadné dopravě.  Svými nápady budou moci přispět do podoby nového náměstí Bohumila Hrabala, ovlivnit územní studii Palmovka nastavující pravidla pro rozvoj území nebo třeba rozhodnout o tom, jaké by mělo být dočasné využití drážního domku u tramvajového křížení.

Setkání hlavních aktérů Palmovky navazuje na workshop 11. března 2019 v CAMP Praha, kde došlo k důležitým rozhodnutím v oblasti územního rozvoje a dopravy. Výsledkem byla shoda, že se nepočítá s původně plánovaným tunelem pod Palmovkou. Ten měl propojit (rozšířený) Libeňský most s Balabenkou a vyústit do ulice Na Žertvách. Dále započaly práce na zadání Územní studie Palmovka a zklidnění Sokolovské ulice.

Více jak po roce se všichni aktéři opět setkávají. Kvůli současným opatřením tentokrát online. Účastníci diskutovali hotové zadání územní studie a další důležité změny v oblasti dopravy. Důležitou součástí setkání byl sběr záměrů od vlastníků pozemků. “Palmovka je jedním z hlavních rozvojových center hl. města Prahy, které postrádá koordinační dokument vytyčující strukturu území a nastavení pravidel pro další rozvoj. V území přitom dochází k rychlému rozvoji a výstavbě. Připravili jsme proto zadání Územní studie, na základě něhož vnikne materiál, který plánované změny v území zkoordinuje. Jednoduše řečeno, pravá ruka musí vědět, co dělá levá,” říká Tomáš Hřebík, radní Prahy 8 pro strategický rozvoj. “Díky dnešnímu setkání máme představu o tom, co vše soukromí investoři v oblasti plánují, což jsou pro další koordinovaný rozvoj území velmi cenné informace,” dodává Hřebík.

Zadání Územní studie Palmovka připravoval Odbor územního rozvoje MHMP, ve spolupráci s MČ Praha 8 a IPR Praha. Zadání bylo zároveň konzultováno se zastupiteli MČ Praha 8 a odborníky na územní rozvoj. Městská část Praha 8 vysoutěžila zhotovitele UNIT architekti, s.r.o., kteří již s městskou částí na úpravách Palmovky dlouhodobě spolupracují.

MČ Praha 8 nyní plánuje sérii participativních aktivit.  “Ve spolupráci s IPR Praha a Magistrátem hlavního města Prahy nyní plánujeme komentované vycházky po Palmovce, zřízení informační plánovací kanceláře, výstavy pro veřejnost nebo různé průzkumy mezi místními a mnoho dalšího. Reagujeme na současná opatření, proto naše aktivity budou online i přímo v terénu. Veškeré informace k zapojení se dozvíte na našich stránkách www.PalmovkaTEĎ.cz,” říká Petr Pelc, zastupitel MČ Praha 8 a koordinátor pro oblast Palmovky.Už nyní zde čtenáři mohou hlasovat například o tom, jak by si představovali důstojnou připomínku libeňského spisovatele Bohumila Hrabala, která vznikne spolu se stejnojmenným náměstím.

Palmovka se postupnými kroky mění už TEĎ. Povedlo se zrealizovat předláždění tramvajové zastávky na Žertvách a umístit na ni specifický mobiliář s prvky zeleně a knihobudkou. Dále MČ Praha 8 připravuje projekt předláždění tramvajové křižovatky na Palmovce a jejího nejbližšího okolí. Jedním z projektů PalmovkyTEĎ je také umístění kontejnerové kavárny právě na revitalizované křižovatce.

S Dopravním podnikem hl. města Prahy také zahajujeme jednání o využití prvního patra drážního domku a jeho okolí. Druhé nadzemní podlaží bude sloužit jako důstojné místo pro řidiče tramvají, kteří se nyní tísní v nevzhledných střídacích budkách v ulici Na Žertvách. “O využití okolí drážního domku a o tom, jaké všechny aktivity pro obyvatele proměněný prostor nabídne, bude rovněž rozhodovat veřejnost,” uzavírá zastupitel Pelc.
 

Sloupek