Procházka vlastním vnitřním prostorem jinak

Při setkáních s klienty často položí otázky, které jim ostatní nepokládají. Někdy jsou zdánlivě prosté, někdy jsou zamotané a nepříjemné. Jací klienti a proč navštěvují konzultanty, kouče nebo mentory? Na to jsme se zeptali Vendy Vaníčkové, majitelky konzultantské značky autentik, dlouholeté členky a mentorky Business & Professional Women CR.

Dobrý den, děkuji za otázku. Většinou mě navštěvují zvídaví lidé, kteří se cítí právě teď zmatení, nejistí. Chtějí přijít na to, co mohou dělat lépe, na co se zaměřit, co opustit. Myslím, že většinou konzultanty, kouče a mentory vyhledávají spíše aktivní lidé, kteří chtějí to, co se jim jeví jako problém, řešit. Rádi podstoupí i riziko, že taková zkušenost může být někdy nepříjemná. Proto rozhodnutí někomu trvá déle. Poskytuji konzultace v oblastech verbální i neverbální komunikace, často se od potíží s vystupováním před lidmi a hledáním sebevědomí, dostaneme k náročnějším otázkám, které pak řeším více terapeuticky.

Co Vás přivedlo k této práci a proč si myslíte, že můžete poskytnout něco lidem, co oni sami nevymyslí?

Původně jsem měla umělecké ambice a studovala jsem proto i teorie, které zahrnovaly přístup k člověku, jeho chápání a prožívání. Šla jsem cestou, na které jsem chtěla lépe porozumět tomu, co člověk chce. Díky tomu jsem hodně přemýšlela o způsobech, jak to, co ne/chci, nebo ne/umím, nebo ne/mám, nebo ne/můžu, předávám jiným lidem. Od roku 2006, kdy jsem založila značku autentik (www.autentik.cz), jsem tak přibírala různé přístupy toho, co mně nebo jiným pomáhalo a pomáhá ve vyjadřování sebepojetí - autenticity. A to dnes nabízím v kontextu individuality klienta těm, kteří o to projeví zájem. Věřím v sílu lidského úsudku, a proto pracuji s formulováním myšlenek, pojmenováváním stavů a světů klienta. Myslím si, že svým přístupem mohu poskytnout lidem směs prožitého a teoretického tak, jak to může být pro ně pochopitelné a užitečné. 

Podle různých statistik se ukazuje, že o takové služby mají zájem více ženy. Proč, myslíte, že to tak je?

Upřímně řečeno, mám klientelu v tomto směru vyváženou, složenou stejným dílem z žen a mužů. Napadá mě, že může být více žen, které mají odvahu se svěřit, poradit se s někým, něco si vyslechnout jiného, než mužů. Stále se setkávám s názorem, že muži mají mít z podstaty pevnější názory a schopnost se rozhodovat.  Myslím, že to jim může bránit v tom, aby šli své starosti konzultovat. A možná je to jen o jiných prostorech, kde „konzultují“ muži a kde ženy?

Vy jste pravidelnou mentorkou na největší networkingové a mentoringové akci pro ženy - konferenci Equal Pay Day (letos se bude konat 27. a 28. 3. 2020, www.equalpayday.cz ), navíc jako letitá členka BPW CR. Co je na této akci pro ženy tak přitažlivé, a proč na ni nesmějí muži?

Začnu od konce. Na Equal Pay Day jsou muži vítáni! První den je konference vzájemného dialogu teoretiků i praktiků z nejrůznějších lidských i technických oborů, žen a mužů. Diskutují na témata v panelech a rovnost odměňování je jen jedním z témat. Dovolím si témata shrnout spíše pod pojem kultura spolupráce žen a mužů napříč profesemi a postavením ve firmách. Druhý den je věnovaný speed mentoringu a ano, ten je jen pro ženy. Taková oáza pro ženskou energii a uvědomění si, že role žen jsou pestré. Myslím, že to je to, co ženy přitahuje – pestrost. Pro mě je mentoring příležitost a odměna. Mohu předat své myšlenky různorodému publiku a přitom mám jen omezený čas a plný stůl „kritiků“. Tím se ledacos dozvím a učím se. Efektivita setkání u kulatého stolu je společným jmenovatelem všech účastnic.  

Pokud se některé z účastnic u kulatého stolu zalíbí vaše myšlenky a názory, jak s vámi může navázat spolupráci?

Nejčastěji mě takové ženy osloví přímo, hned po mentoringu, domluvíme si setkání a můžeme začít spolupráci. Většinou zvolí variantu šesti setkání, abychom se v tématu, které řeší, někam posunuly. I když občas jde jen o jednorázové setkání s konkrétním účelem, např. připravit projev, přednes nějaké prezentace, argumentaci a strategii při vyjednávání v obchodě nebo s partnerem, a podobně. Také se v roli mentorky účastním některých akcí BPW CR, které zejména směřují k vzájemnému předávání zkušeností a navazování spolupráce a podpory mezi ženami.  

Můžete na závěr našeho rozhovoru předat nějakou myšlenku našim čtenářům do nadcházejícího nového roku?

Vědět o více možnostech, je jako procházet se vlastním vnitřním prostorem tak, jako nikdy předtím. Chce to odvahu, nebo dobrého průvodce. Možná příští rok bude ten pravý na první kroky směrem k sobě.

Děkuji za rozhovor.

Vstupenky na konferenci Equal Pay Day jsou do konce roku 2019 za nejnižší možnou cenu a jsou skvělým dárkem pro ženu k Vánocům. Nakupujte on-line: https://www.equalpayday.cz/vstupenky/ 
 

Sloupek