Problémy se spánkem? Pomoc hledejte ve spánkové laboratoři Nemocnice Na Bulovce

Problémy se spánkem trpí u nás cca 40% lidí. Je jich několik a mezi časté patří nespavost, spojená se špatným usínáním, nebo udržením spánku, ale i tolik častým chrápáním. Než podniknete jakékoliv kroky, doporučujeme navštívit spánkovou laboratoř. 

V Nemocnici Na Bulovce se v laboratoři pro poruchy dýchání ve spánku těmto obtížím věnují už od roku 1993. Bylo to jedno z prvních pracovišť, které se začalo zabývat problematikou dýchání ve spánku v České republice. Vyšetřují se zde pacienti, kteří udávají abnormální chrápání, spojené s nepravidelným dýcháním. Většinou jsou to nemocní, u kterých tyto problémy pozoruje okolí, se kterým nemocní sdílejí ložnici. Takových pacientů navštíví Nemocnici Na Bulovce zhruba 300 ročně. Za celou dobu tak bylo vyšetřeno přes 5 tisíc pacientů.
 
Samotné chrápání se léčí svízelně. Chrápání je vlastně chvění ochablých stěn v ústní části hltanu. Tyto vibrace se přenášejí v těle postiženého a mohou nepříznivě ovlivnit jeho srdečně-cévní systém.
 
Ze spektra poruch dýchání ve spánku je nejčastější syndrom obstrukční spánkové apnoe / hypopnoe. Nemocní s těžkou formou tohoto syndromu jsou pak léčeni na Klinice pneumologie a hrudní chirurgie. Zpravidla je jim přidělován přetlakový ventilátor CPAP určený na každodenní užívaní během spánku. Těchto pacientů je za celou dobu přes 1000. Pacienti s lehčími formami syndromu jsou léčeni úpravou režimu života. Okno, zejména ve městech, nenechávat otevřené přes noc kvůli nečistému vzduchu. Stačí vyvětrat několik minut před spaním. Chodit spát, až když se mi chce. Vžít se do pravidelného režimu vstávání ráno a pravidelného usínání večer v přibližně stejné době. Prášky na spaní ponechat až na poslední místo. Oblékat se ke spánku v závislosti roční době a s ní spojené venkovní a vnitřní teplotě. V zásadě platí oblékat se přiměřeně, abychom se cítili pohodlně. Rozumné je naučit se spát na boku a co nejméně na zádech. Neužívat alkohol ve večerních hodinách, nejíst před spaním. Dále lze doporučit pomalou a trvalou redukci hmotnosti, sportovat pravidelně několikrát týdně.
 
Až v dalším kroku je v odůvodněných případech vhodné provádět různé chirurgické plastiky v nose a na měkkém patře. Pomáhají také ústní strojky, které posouvají dolní čelist dopředu a zvětšují prostor v ústní části hltanu.
 
K noční monitoraci pacientů využívá spánková laboratoř v Nemocnici Na Bulovce dva přístroje: polygrafický HypnoPTT a polysomnograficky Alice 4. Před zahájením léčby CPAP ventilátorem se stanovuje léčebný přetlak pomocí automaticky nastavitelného CPAP ventilátoru (AutoCPAP).
 
A jak vlastně vypadá zdravý spánek? 
Zdravý spánek dospělé osoby probíhá ve 3-5 cyklech. Každý cyklus má NREM a REM spánek. NREM spánek probíhá ve 4 stádiích a právě 3. a 4. stádium je nejhlubším spánkem, při kterém si nejvíce odpočineme a bývá zejména v první polovině noci. REM spánek je spojen s pohybem očních bulbů a se svalovou ochablostí. Je to spánek, kdy se nám také zdají sny a převládá v druhé polovině noci. Potřeba spánku je u lidí různá. Obvykle se pohybuje mezi 6 až 8 hodinami.
 
Laboratoř je podporována Nadačním fondem dýchaní a spánku. Nadační fond dále zajišťuje osvětu v této oblasti.

Sloupek