Probíhá rozšíření a modernizace menších dětských hřišť

Po návratu z prázdnin se děti mohou těšit na další zmodernizovaná a rozšířená hřiště.„Snažíme se tak pokračovat v trendu umísťování zajímavých a vícefunkčních herních prvků tak, aby si každý občánek mohl najít „tu svou“ atrakci a rozvíjet své dovednosti,“ říká starosta Městské části Praha 8 Jiří Janků.

Jedním z areálů, které byly v létě zrekonstruovány, je dětské hřiště v Ouholické ulici v Čimicích. Nahradilo stávající hřiště, které již nevyhovovalo místním požadavkům. Proběhlo rozšíření a oplocení herního prostoru, byly doplněny nové prvky. Ke dřívějším prvkům, což byl kolotoč a překlápěcí houpačka, přibyla herní sestava hrad Loket, která je dvoupatrová a multifunkční, zahrnuje šikmou stěnu, skluzavku, provazový žebřík, tyče ke šplhu rovné i vlnkované. Dalšími prvky jsou pružinová houpačka čtyřlístek pro využití více dětmi najednou, srubový domeček, pískoviště a dětmi oblíbená tabule na kreslení. Areál je určen pro věkovou kategorii od dvou do deseti let.

Za zmínku stojí také dětské hřiště ve Frýdlantské ulici v Kobylisích, na němž proběhlo rozšíření o novou zajímavou herní sestavu. Jde o sestavu s velkým využitím a tubusovou skluzavkou, což je žádaný prvek pro děti ve věku od čtyř do deseti let.

V letošním roce se podařilo zrekonstruovat v rámci revitalizace parku v Karlíně také dětské hřiště v Kaizlových sadech. Tam byly již v minulosti četné žádosti rodičů na obnovu hřiště pro menší děti. Projekt ale musel zohlednit požadavky památkářů. Nové hřiště přineslo přidání herních prvků a také vedlo k obnově celého prostoru. Došlo k výsadbě keřů do prostoru hřiště a částečnému odclonění od okolního městského ruchu.

Dětské hřiště je navrženo v kombinaci mlat, kačírek a žulová mozaika. Na hřiště byla dodána lanová herní sestava, houpačka – ptačí hnízdo, klasický kolotoč, skluzavka, tabule na kreslení, pružinová houpadla, za oplocením v mlatovém povrchu je basketbalový koš pro starší děti. Areál chrání uzamykatelná vstupní branka s pojistkou. Součástí je také pítko, na žádost rodičů tam funguje mobilní WC jako pilotní projekt.

Na každém hřišti byly vybudovány dopadové plochy podle platných norem, byly také umístěny a doplněny lavičky a odpadkové koše. Dětská hřiště jsou oplocena pro bezpečnost dětí a před vstupem psů na hřiště.

www.praha8.cz

Sloupek