Proběhla kontrola protipovodňové ochrany

V úterý 23. srpna proběhl kontrolní den protipovodňové ochrany. Protipovodňové dílo na Rokytce a v Libeňských docích chrání obyvatele Karlína a Libně před velkou vodou.

Během kontroly se zavírala oboje vzpěrná vrata, přečerpávala voda a napouštěl odlehčovací vakový jez. Pravidelná kontrola je součástí údržby protipovodňových opatření a v rámci jednoho roku proběhnou tři jednodenní zkoušky a jedna „velká“ trvající tři dny.

"Dnešní kontrolní den prokázal připravenost protipovodňového ochranného systému,“ řekl starosta Prahy 8 Jiří Janků.“ Na začátek října se chystá další velké protipovodňové cvičení kdy se bude zkoušet funkčnost mobilních zábran od Libeňského mostu po Stromovku. Zkouška prověří, jestli zábrany nebyly například poničené při místní zástavbě,“ dodává Janků.

V současnosti by při podobné povodni jaká Prahu postihla v roce 2002 bylo díky protipovodňovým opatřením ochráněno 25 tisíc obyvatel, kteří byli tehdy evakuováni a nevznikly by miliardové škody.

„Je dobře, že jsme na povodně tak skvěle připraveni, ale přejme si, ať jsou protipovodňové zábrany v permanenci jen při jejich kontrolních dnech a pravidelných cvičeních,“ komentoval kontrolní den Lohynský, do jehož gesce výstavba protipovodňových opatření spadá.

www.praha8.cz

Sloupek