Příležitost na základní škole Glowackého

Příležitost nejen pro méně úspěšné uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích nabízí základní škola Glowackého s rozšířenou výukou informatiky. Rozšířená výuka informatiky na této základní škole má již dlouholetou tradici.

Ve školním roce 2011/2012 začnou výuku informatiky další dvě skupiny šesťáků. Zbývá obsadit poslední volná místa, což je příležitost nejen pro méně úspěšné uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích, ale pro všechny, kdo mají zájem o obor a chtějí se naučit využívat počítač jinak než ke hraní počítačových her.

Výuka informatiky je na škole rozdělena do základních bloků, které jsou postupně upravovány dle aktuální potřeby a schopnosti studentů. V šestém ročníku se žáci naučí práci s operačním systémem Windows a získají velké zkušenosti s textovým editorem Word. Závěr šestého ročníku je věnován tvorbě prezentací v PowerPointu. Sedmý ročník je zaměřen na práci s Excelem, především pak na využití různých funkcí a práci s grafy. Osmý ročník je dále zaměřen na grafiku, webdesign, tvorbu webových stránek . V devátém ročníku je vyučován hardware, konfigurace počítače, topologie sítí. Čas zbývá i na činnosti, o které projeví zájem samotní studenti, jako například základy programování windows aplikací ve Visual Basicu. V průběhu výuky jsou zařazována teoretická témata z oblasti autorského práva, bezpečnosti, kyberšikany.

Škola je zapojena jako jedna z mála základních škol do projektu MSDN Academic Alliance, díky čemuž má přístup k nejaktuálnějším verzím software firmy Microsoft. V rámci tohoto projektu mohou i žáci, kteří prochází výukou, instalovat software včetně jakékoliv verze operačního systému v libovolné jazykové mutaci na svých domácích počítačích, a to zcela legálně a zdarma.

Škola neustále modernizuje své učebny informatiky. Nejnověji byl zaveden systém virtualizace pro doručování desktopů na jednotlivé stanice v učebně z image uloženého na serveru. Tato technologie zpřístupňuje žákům i funkce, které byly dříve z důvodu bezpečnosti zakázány a utajeny. Nyní mohou žáci bez rizika poškození čehokoliv experimentovat s nastavením systému, provádět úpravy v registrech a tak dále. Ať provedou cokoliv, po restartu počítače je opět vše v naprostém pořádku a „zhroucený počítač“ je opět připraven pro práci s dalším studentem.

www.praha8.cz

Sloupek