Přednášky pro veřejnost v psychiatrické léčebně Bohnice

Psychiatrická léčebna Bohnice pořádá již 4. cyklus přednášek o psychiatrii a duševních chorobách pro veřejnost.Zájem o minulé cykly přednášek předčil očekávání.

Ti, kteří potřebují znalosti o psychiatrii a duševních nemocech ke své práci, uvítali přednášky  s tématy pro odborníky. O jednotlivá témata projevili zájem lidé různých profesí i věkových kategorií - studenti, lidé v produktivním i v důchodovém věku. Mnoho dotazů a aktivní účast v diskusi ukázala, že veřejnost nemá dostatek  informací o psychiatrii a o duševních nemocech. Důvodem zájmu je i fakt, že mnozí účastníci přednášek se s duševní nemocí více či méně setkali v okruhu rodiny nebo známých.

Změnit postoj veřejnosti k psychiatrii a k duševně nemocným znamená, že se léčebna bude trvale snažit o osvětu, o seznamování lidí s touto problematikou. Je důležité si uvědomit, že péče o některé duševně nemocné v psychiatrických léčebnách má své opodstatnění a v určitých případech je nezastupitelná.

Přednášky o psychiatrii pro veřejnost
vstup volný
od 1.března do 17. května 2011 (vždy v úterý od 16.00 do 17.30 )
Divadlo Za plotem, Psychiatrická léčebna Bohnice
www.plbohnice.cz

Ústavní 91, 181 02 Praha 8 - Bohnice
Tel.: 284 016 400, 604 423 495

Program:
1. 3. MUDr. Ivan David, CSc.: Příčiny vzniku a prevence duševních poruch
8. 3. PhDr. Petr Goldmann: Psychologické metody měření inteligence a osobnosti
15. 3. MUDr. Ivan David, CSc.: Eugenika a euthanasie (vyvražďování duševně    nemocných za 2. světové války)
22. 3. MUDr. Karel Nešpor, CSc.: Patologické hráčství
29. 3. PhDr. Tereza Soukupová, PhD.: Psychoterapie
5. 4. MUDr. Martin Hollý: Pedofile není nemoc ani zločin
12. 4. MUDr. Michal Považan: Duševní poruchou znevýhodněné děti
19. 4. MUDr. Ivan David, CSc.: Omezovací prostředky a péče o duševně nemocné
26. 4. MUDr. Zdenka Vyhnánková: Tělesná onemocnění a duševní porucha
3. 5. MUDr. Jiří Švarc, PhD.:  Soudně psychiatrické posuzování (kasuistiky)
10. 5. MUDr. Richard Krombholz: Fyziologické stárnutí a duševní porucha ve stáří?
17. 5. MUDr. Ivan David, CSc.: Vývoj a perspektivy péče o duševně nemocné

www.praha8.cz

Sloupek