Pravidelná zkouška protipovodňové ochrany

U libeňských přístavů a Rokytky byla provedena pravidelná zkouška protipovodňové ochrany. Úplně uzavřena tak byla oboje protipovodňová vrata. Vodní dílo chrání území Libně.

U libeňských přístavů a Rokytky byla provedena pravidelná zkouška protipovodňové ochrany. Úplně uzavřena tak byla oboje protipovodňová vrata. Vodní dílo chrání území Libně, ohraničené od Libeňského ostrova Zenklovou ulicí, Palmovkou, Nad Kotlaskou, u Libeňského pivovaru a ulicí Stejskalovou, které byly v roce 2002 zaplavené. Tato opatření v současnosti chrání přibližně 8000 obyvatel. Systém umožní do Vltavy přečerpat 20 metrů krychlových vody za vteřinu.

V prostoru Libeňských přístavů začátkem roku 2006 dokončilo hlavní město Praha tři části protipovodňové ochrany: Libeňské přístavy – ochrana území, Libeňské přístavy – povodňová čerpací stanice a Libeňské přístavy – protipovodňový uzávěr přístavů.

Od Libeňského mostu je vybudovaná protipovodňová ochrana ve formě mobilního hrazení, zemních valů a pevných zídek až k vjezdu do Libeňských přístavů. Na druhé straně (Thomayerovy sady) pokračuje jako mobilní hrazení osazované do železobetonových pilířů výšky 5,2 m, překonává komunikaci U Českých loděnic a končí ve zvýšeném terénu v Thomayerových sadech.

Sloupek