Praha 8 vyhlásila nový pilotní program na pronájem bytů se samoopravou

Jak to funguje? Jsou vytipovány prozatím 4 volné a neopravené byty, které Praha 8 nabízí k pronájmu, kde hodnotícím kritériem výběrového řízení je navrhovaná výše nájemného a podmínka, že si byt nový nájemce sám opraví.

V tomto pilotním kole se jedná o následující 4 byty, dva s kompletní opravou a dva s částečnou opravou:

Taussigova 1172/1, Praha 8:

byt č. 115, 1+0 (22,87 m2) - kompletní oprava bytu do 5 měsíců a nájemní smlouva na 6 let (odhadovaná cena opravy 540 124,- s DPH)
byt č. 179, 1+0 (26,96 m2) - kompletní oprava bytu do 5 měsíců a nájemní smlouva na 6 let (odhadovaná cena opravy 570 221,- s DPH)
byt č. 108, 1+0 (26,96 m2) - částečná oprava bytu do 3 měsíců a nájemní smlouva na 4 roky (odhadovaná cena opravy 148 528,- s DPH)
byt č. 189, 1+0 (22,87 m2) - částečná oprava bytu do 3 měsíců a nájemní smlouva na 4 roky (odhadovaná cena opravy 108 571,- s DPH)

Detaily najdete na https://majetek.praha8.cz

„Princip je jednoduchý, vítězný nájemce získá nájemní smlouvu za vysoutěžené nájemné na 6 let v případě kompletní opravy, resp. 4 roky v případě částečné opravy. Povinností je do předem určené doby byt opravit podle technické dokumentace, která je součástí výběrového řízení. Na průběh prací bude dohlížet náš technický dozor, který nakonec stvrdí, že opravy byly provedeny podle požadavků,“ vysvětluje radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek (TOP 09). Po dokončení opravy získá nájemce také slevu 100 % z nájemného na dobu pěti měsíců v případě celkové rekonstrukce a třech měsíců u částečné rekonstrukce.

Byty je potřeba před nabídkou také vidět, aby si zájemci udělali představu, co to obnáší, proto se koná celkem 6 osobních prohlídek v těchto termínech:

Čt 2. 6. ve 13:30 hod. sraz před domem Taussigova 1172/1, P8
Út 7. 6. v 10:30 hod. sraz před domem Taussigova 1172/1, P8
Čt 9. 6. ve 13:30 hod. sraz před domem Taussigova 1172/1, P8
Út 14. 6. v 10:30 hod. sraz před domem Taussigova 1172/1, P8
Čt 16. 6. ve 13:30 hod. sraz před domem Taussigova 1172/1, P8
Út 21. 6. ve 13:30 hod. sraz před domem Taussigova 1172/1, P8

Přihlásit do soutěže se zájemci mohou pouze elektronicky na adrese https://majetek.praha8.cz a to až do 24.6.2022.
 

Sloupek