Právě se nacházíte:

Praha 8 čistější

Snížit koncentraci vozovkového prachu se snaží v Praze 8 častějším úklidem komunikací.Na základě iniciativy radního Městské části Praha 8 Matěje Fichtnera bude v letošním roce věnována zvýšená péče odstraňování vozovkového prachu z tramvajových těles umístěných v profilu vozovky.

Tramvajové tratě jsou čištěny (ve srovnání s vozovkami) v menší četnosti a zájmem vedení MČ Praha 8 je tuto frekvenci zvýšit a zmírnit tak „prachové závěje“ vznikající např. při průjezdu vozů záchranářů či požárníků po této součásti komunikace.

„Počasí bohužel nezajímá, na kdy je naplánováno blokové čištění komunikací po zimním období, a já rozhodně nechci, aby lidé v mezidobí dýchali oblaka prachu, která se zvedají od projíždějících aut,“ vysvětluje svůj postoj radní Prahy 8 pro dopravu Matěj Fichtner. „Věřím, že tento krok občané přivítají,“ dodal Fichtner.

Pozornost bude soustředěna zejména na frekventované tratě v Zenklově a Klapkově ulici, ke získání prvních zkušeností již pomohlo krátkodobě zlepšené počasí v první polovině února tohoto roku, kdy již byly vozovky, včetně tramvajového profilu, spláchnuty proudem tlakové vody. Práce budou prováděny společností IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s., která má potřebné strojní vybavení. Předpokladem úspěchu celé akce je samozřejmě také koordinace se správcem tramvajové trati, tato jednání probíhají.

www.praha8.cz

Sloupek