Poradenství pro občany po poškození mozku a jejich rodiny

Každých pět minut jeden člověk v České republice utrpí poškození mozku, jehož následky mohou být lehké až velmi těžké.

Každých pět minut jeden člověk v České republice utrpí poškození mozku, jehož následky mohou být lehké až velmi těžké. Podle závažnosti poškození mozku je ovlivněn život postiženého, ale také jeho nejbližších. Tito lidé potřebují zejména komplexní včasnou rehabilitaci, zdravotně sociální péči, dostupnost následných služeb, podporu rodiny a dostatek informací. Vzhledem k tomu, že osobám po poškození mozku a jejich rodinám často chybí důležité informace a podpora, CEREBRUM nabízí osobní, telefonické, e-mailové poradenství a od září navíc e-poradnu na www stránkách CEREBRA.

Na našem webu www.cerebrum2007.cz můžete poté, co se zaregistrujete, vkládat do jednotlivých kategorií online poradny své dotazy, připomínky, doporučení či naopak poradit lidem, kteří se nacházejí v podobné situaci jako Vy. Na Vaše dotazy Vám budou mimo jiné odpovídat naši spolupracující odborníci (neurologové, neurochirurgové, psychologové, ergoterapeuté, fyzioterapeuté, sociální pracovníci, logopedi,…) či pracovníci CEREBRA. V rámci e-mailové poradny a e-poradny se nejčastěji setkáváme s dotazy týkajícími se služeb po poškození mozku, rehabilitace, obtíží v oblasti fyzických a smyslových deficitů, poruch kognitivních funkcí, emocí a chování.

Rodinným příslušníkům i lidem po poškození mozku dále nabízíme možnost individuálních konzultací s psycholožkou Mgr. Slávkou Škvarekovou a také možnost konzultací se sociální pracovnicí Mgr. Terezou Žílovou.

Od začátku poskytování služby psychologického poradenství začali službu využívat hlavně příbuzní osob po poranění mozku, ale i po cévních mozkových příhodách. Nejčastějším problémem je složitá problematika motivace osob po poškození mozku k rehabilitaci a vůbec nějaké aktivitě. V poradenství pomáháme rozklíčovat jednotlivé faktory motivace a zkoušíme hledat možnosti a způsoby, jak člověka po poškození mozku motivovat. Důležité je, aby se vnější motivace postupem času měnila na vnitřní a aby byla nenásilná.

Dalším velice častým problémem je únava u pečujících osob a pocit že “nejsem schopný/á zvládat náročné situace“, které přináší péče o blízkého po poškození mozku. Velice častým příznakem je únava. Příbuzní pečují dnem i nocí o svého nejbližšího, a tak jim často chybí odpočinek. V poradenství se zkoušíme dívat na nutnost sebepodpory a péče o sebe tak, aby výdej energie byl vhodně kompenzovaný příjmem a nenastávala únava.
Další velice častá je i otázka „jak zvládat agresi“, která je v některých případech symptomem po poškození mozku. Zkoumáme způsoby zvládání jednotlivých situací, které agresi vyvolávají a zjišťujeme způsoby, jak se v jednotlivých situacích zachovat. Součástí poradenství může být i nácvik relaxace.

V rámci konzultací se sociální pracovnicí se nejčastěji setkáváme s dotazy, které se týkají služeb následné péče a odkazů na ně, žádostí o rehabilitační ústav a dávkové politiky.

Konzultace jsou poskytovány zdarma. V případě zájmu o osobní poradenství se můžete objednat na níže uvedených telefonních číslech nebo e-mailové adrese.

Mgr. Tereza Žílová, Mgr. Slávka Škvareková
CEREBRUM-Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
Tel.: 226 807 049, 773 540 589
email: cerebrum@cerebrum2007.cz
www stránky: www.cerebrum2007.cz
Mgr. Slávka Škvareková – psychologické poradenství Cerebrum

Sloupek