Poliklinika a jesle projdou rekonstrukcí

Během letních prázdnin projde poliklinika v Mazurské rekonstrukcí vytápění. „Rekonstrukce proběhne za provozu, proto jsme její termín stanovili na letní měsíce, kdy je zde přeci jen méně klientů.

Navržené technické řešení zároveň umožní, aby se výpadek jednotlivých ordinací týkal jen jednoho nebo dvou dnů,“ uvádí zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková a dodává: „Vytápění je ve špatném stavu, navíc je to další krok k zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu. I proto zároveň žádáme SFŽP o získání financí z Evropské unie na zateplení objektu a výměnu oken.“ V rámci rekonstrukce bude vyměněna i výměníková stanice. Náklady městskou část přijdou na 5,175 mil. Kč.

Další rekonstrukcí projdou Denní jesle Mirovická. Zde rekonstrukce naváže na stavební práce provedené v předchozích letech. „Jedná se o interiérové úpravy. Jedna část se bude týkat výměny dlažby na chodbách, PVC na schodech, dveří a oken mezi odděleními a chodbou, tudíž zde děti budou mít krásnější prostředí. Během druhé části bude přestavěn bývalý domovnický byt na prostor pro babysitting, který jesle zajišťují,“ uvádí zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková. První část přijde radnici na 857 406 korun, přestavba bytu na zhruba 1, 5 milionu korun.

Denní jesle Mirovická prošly v předchozích letech zásadní rekonstrukcí. V současné době jsou se svými 65 místy na 100% vytíženosti. Služba babysitting, kterou jesle navíc nabízejí, se řídí stejnými pravidly jako provoz jeslí, jsou zde však zvláštní sazby za hlídání. Do babysittingu je podle hygienické normy přijímáno pouze tolik dětí, kolik odpovídá počtu chybějících dětí přihlášených k pobytu v jeslích – pokud tedy daný den do jeslí nepřijde deset přihlášených dětí, je možné přijmout právě jen deset dětí. Od nového samostatného prostoru si radnice slibuje lepší socializaci dětí, které se dosud nesetkaly s podobným zařízením. „Mnoho dětí si potřebuje postupně zvyknout. Je velký rozdíl mezi dítětem, které do jeslí pravidelně chodí a které přijde občas – myslím tím běžný chod, od příchodu do šatny, přes společný pobyt, prostor a hračky, až po společné mytí rukou před jídlem. Jedná se o určitou aklimatizaci a přípravu na jesle či školku,“ uvádí místostarostka Ludková.

www.praha8.cz

Sloupek