Plicní klinika Nemocnice Na Bulovce zřídila hospicové lůžko

První hospicové lůžko na plicní klinice Nemocnice Na Bulovce funguje už dva týdny. Vedení kliniky zřídilo hospicové lůžko na základě přání pacientů a jejich rodinných příslušníků. K jeho vytvoření uvolnila vrchní sestra kliniky svou kancelář, která se následně přestavěla na pokoj se dvěma lůžky - pro pacienta a rodinného příslušníka a nechybí ani potřebné zázemí a vybavenost pokoje.  

Hospicová péče se nesnaží o vyléčení nevyléčitelných nemocí, ale o to, aby závěrečná část života těžce nemocného pacienta byla maximálně kvalitní, aby netrpěl bolestí, aby nebyl ničím a nikým omezován ve svých aktivitách po celých 24 hodin, aby mu byla poskytnuta kvalitní péče jak fyzická (hygiena, odstranění bolesti), tak psychická, včetně péče duchovní (má-li pacient zájem, duchovní péče není nikomu vnucována). Součástí komplexní hospicové péče je paliativní medicína, která se zabývá odstraňováním, tlumením jakýchkoli bolestí pacienta. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie má 3 hlavní součásti: oddělení pneumologické, onkologické a oddělení buněčné a molekulární pneumologie. Ambulantní složka zahrnuje všeobecnou, onkologickou a dále řadu specializovaných ambulancí. Na klinice je plně vybavená funkční laboratoř, bronchologické a cytologické pracoviště. Celkový počet lůžek na klinice je 85, pneumologické a onkologické oddělení má dohromady 79 lůžek a 6 lůžek je na JIP. Klinika je vybavena pro komplexní diagnostiku a léčbu všech plicních nemocí. Výhodou kliniky je úzké propojení se základním výzkumem v rámci našich laboratoří buněčné a molekulární pnemologie.

Na klinice navíc probíhá pregraduální i postgraduální výuka. Klinika je výukovou základnou 3.LF UK a je sídlem subkatedry TRN IPVZ. Probíhá zde rovněž výuka středního zdravotního personálu. Klinika je největším centrem v ČR pro diagnostiku a léčbu bronchogenního karcinomu, v rámci specializovaných ambulancí se zaměřujeme na diagnostiku a léčbu pacientů s plicními obstrukcemi (astma bronchiale, chronickou obstrukční plicní nemocí), s intersticiálními plicními procesy včetně sarkoidózy, je zde  Centrum diagnostiky a léčby obtížně léčitelného astmatu, Centrum pro léčbu závislosti na kouření, Národní centrum pro léčbu plicního karcinoidu. Na klinice funguje také laboratoř pro diagnostiku poruch ve spánku.
 

Sloupek