Plány Nemocnice Na Bulovce, jak kompenzovat výpadek za hospitalizační poplatky

Zrušením hospitalizačních poplatků přichází Nemocnice Na Bulovce o 24 milionů korun ročně. O tom, jak tyto peníze kompenzovat se jedná. Jednak Nemocnice Na Bulovce věří v kompenzaci tak, jak to opakovaně avizuje ministerstvo zdravotnictví, k tomu ještě probíhá ekonomický a personální audit v nemocnici a od výsledku se nastaví ekonomická strategie na celý rok. 

Navíc se připravuje několik projektů, které sice nejsou okamžité, ale v konečné podobě by se měly promítnout do úspory peněz či zvýšení příjmu a tím by de facto také napomohly dorovnání výpadku za hospitalizační poplatky. Úsporu v provozních výdajích zhruba 6 miliónů za pět let by mělo znamenat zateplení Gynekologicko-porodnické kliniky v příštím roce, vyšší příjem by mělo znamenat i rozšíření a zvýšení komfortu v nemocniční lékárně.
 
Dílčím způsobem - informační podporou chce nemocnice více podpořit aktivity, které buď nejsou ze strany pacientů tolik čerpány a které přitom nabízí na vysoké úrovni a nebo o které je naopak velký zájem: využití laseru na očním oddělení, rozšíření spánkové laboratoře či preventivní mamografická vyšetření.

Sloupek