Otevřený dopis starosty Prahy 8 O. Grose

Otevřený dopis starosty Prahy 8 O. Grose primátorovi hl.m.Prahy Z. Hřibovi, radní hl.m.Prahy M. Johnové a krajskému koordinátorovi očkování D. Doležilovi

Vážený pane primátore, vážená paní radní, vážený pane řediteli,

po uplynutí několika dní od startu očkování seniorů starších 80 let jsem se rozhodl, opakovaně vznést apel na to, abyste vše začali skutečně koordinovat, a to tak, aby byl tento proces spravedlivý vůči občanům i všem městským částem.

Bohužel se i přes opakované ujišťování, že se veškerá agenda vakcinace povede přes státní registrační systém, setkáváme se situacemi, z nichž vyplývá obcházení systému. Zavládl chaos, zákon džungle, prostě kdo si co kde urve.

Navíc se s tímto přístupem dotčené části Prahy netají a uvádí to na svých internetových stránkách. Logicky se pak na nás občané obrací, že i oni chtějí mít stejné výhody jako občané výše zmíněných městských částí. Tedy bohužel nelze konstatovat jinak, než že očkování prohloubilo zmatek.

Velmi mne znepokojuje, že z uvedeného nemohu mít jiný pocit, že tento přístup je motivován politicky – tedy že jsou upřednostňovány ty městské části, které mají „přátelské“ vztahy se současným vedením Hl. m. Prahy. Pokud by to byla pravda, jedná se v takové otázce, jako je očkování, opravdu o neuvěřitelný a troufám si tvrdit i neomluvitelný postup. Připomínám, že jde o občany Hl. m. Prahy, ať už žijí v jakékoli městské části.

Rád bych se mýlil a právě zde zmínil heslo: „Společně to zvládneme“. Snad stále platí …

Zorganizovali jsme několik telefonní linek, připravili jsme dopravu a doprovod občanů s pohybovým omezením, máme vybavené prostory a materiál pro vznik očkovacího centra, pro které jsme požádali již 12.ledna o potřebný status. Zatím bez kladné odpovědi z Vaší strany. Od vypuknutí registrace očkování denně odpovídáme na našich linkách na stovky dotazů, velmi často občanů jiných městských částí, často osob, které se nedovolaly na linku 1221 nebo osob, které na lince 1221 dostaly radu, aby se obrátily na svou městskou část, například právě ve věci dopravy.

Navíc se nám ozývají lékaři z Prahy 8, že chtějí být nápomocni nebo sami chtějí očkovat své pacienty, protože realita, která nastala, zaskočila všechny.

Dovolím si tedy vznést tyto otázky a věřím, že na ně dostanu jasné a relevantní odpovědi: 

1.         Již několikrát jsme na různých platformách vznesli požadavek o přidělení statusu očkovacího místa pro Gerontologické centrum Praha 8, zatím jste tento náš požadavek kladně nevyřídili a naši občané se nás logicky dotazují, jak je možné, že na jiných městských částech toto šlo. Proč nemůžeme tento status obdržet? Argument s nedostatkem vakcín se ukazuje jako naprosto lichý, protože například v Praze 7 se očkují senioři v ordinacích praktických lékařů. Kde se pro ně objevily vakcíny, když jejich rozdělování má řídit kraj, tedy Hl. m. Praha? V této souvislosti zmiňuji naši několikerou pomoc právě MČ Praha 7 – ať už se jednalo o ozónové čištění její radnice, či dodání dezinfekčních prostředků ve chvíli, kdy této městské části naprosto došla. Pomáhali jsme dodávkami i domovům seniorů, jejichž zřizovatelem nejsme, je jím Hlavní město Praha. Politiku jsme v takto kritické situaci naprosto vypustili. Není tedy divu, že žádáme o vysvětlení.

2.         Žádáme o jednoznačnou odpověď, jak Hlavní město Praha informovalo praktické lékaře o možnostech jejich zapojení. Jsou například lékařské komory obesílány informacemi? Obrátili se na nás lékaři, jak praktičtí, tak i stomatologové, že nemají žádné informace o možnosti jejich pomoci s očkováním. I když s lékaři z Prahy 8 komunikujeme, máme vybrané spolupracovníky do vakcinačního centra, stále mezi nimi panuje řada otázek, které vznikají tím, že se k nim nedostávají žádné informace.

Proč hlavní město, alespoň na svých internetových stránkách neinformuje o možnostech pro lékaře? Opravdu po nich chceme, aby se v rámci svých každodenních povinností, ke kterým jim přibyla povinnost testovat antigenními testy, vyřizovat karantény, trasovat a mnoho dalšího, ještě dennodenně telefonovali na odbor zdravotnictví MHMP a dotazovali se na možnosti?

3.         Proč hlavní město neupozornilo z titulu svého postavení v rámci krizového řízení na to, že stomatologové, instrumentáři a další pomocný personál vypadl z možnosti se přednostně registrovat? Děláte v této věci nějaké kroky?

4.         Jaké jsou v tuto chvíli pokyny ve věci mobilních týmů? Bohužel se k nám dostala již několikátá verze, zda může mobilní tým jezdit do domácností jednotlivců. Opět se dotazujeme, proč nejsou na stránkách MHMP informace?

Věřím, že se podaří všechny tyto nejasnosti a zmatky vyřešit, protože chci stále věřit, že jde všem společně o jediné – o úspěšnou vakcinační akci a vítězství nad koronavirovou pandemií.


S pozdravem

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8

 

Foto ilustrační

Sloupek