Objekt v Taussigově má nového nájemce

Zcela pochopitelně se obyvatelé vnitrobloku Taussigova a Hrubého ptali, jaké bude využití objektu, jehož stavba započala v minulém volebním období a kolem kterého se dlouhou dobu vznášelo ticho. Stavba objektu byla zahájena v roce 2018 a dokončena byla v zimě loňského roku. Investice byla realizována z dotace Magistrátu hl. m. Prahy a původním záměrem bylo zbudování komunitního centra, které bude provozovat městská část Praha 8. 

"Po nástupu na radnici, jsme se museli vyrovnávat z řadou rozpracovaných projektů, rozestavěný objekt v Taussigově ulici, byl jedním z nich. Stavba velmi zasáhla do místního klidného vnitrobloku, a vyvolala i zájem místních občanů. Projekt byl v takové fázi, že se musel dokončit a bylo nutné se s ním nějak smysluplně vypořádat. Varianta, aby zde městská část Praha 8 provozovala plánované komunitní centrum, když musíme šetřit na mnoha frontách, nepřicházela v úvahu, pronajmout objekt komerčnímu subjektu považuji za nevhodné a proto, i s ohledem na místní občany a potřebu zde udržet klidný provoz, pronájem prostor sociální službě mi přijde jako správná a odpovědná cesta," říká radní Tomáš Slabihoudek

Rada městské části Praha 8 na svém zasedání dne 5. 2. schválila pronájem objektu neziskové organizaci Ruka pro život, která v Praze 8 dlouhodobě provozuje sociální službu denního stacionáře v Rajmonově ulici. Organizace představila svůj záměr přestěhovat do nových prostor stávající denní stacionář, který tak díky novému velkému prostoru může nabídnou péči i dalším klientům a jejich rodinám. Ve stávajících prostorách vznikne chráněné bydlení pro osoby s autismem. Právě na osoby s autismem se poslední dobou soustředí velká pozornost, protože se hovoří o tristním nedostatku kapacit v sociálních službách právě pro tuto cílovou skupinu. Péče o osoby s autismem je nesmírně náročná a je třeba jí věnovat velkou pozornost. 

„Zcela otevřeně přiznávám, že od samého počátku jsem stavbu tohoto objektu kritizovala, byla zbytečná v mnoha ohledech, budovat komunitní centrum, když pár minut pomalé chůze se nachází osmičkový Dětský klub Ďáblík a dalších pár minut se nachází Komunitní centrum Hrubého, rovněž v prostorách Prahy 8? Od počátku jsem neviděla smysl v tom, zbudovat zde další centrum s nálepkou komunitní, i když je dnes tolik "in". Nehledě na to, že když jsem otevírala Ďáblík, který k mé radosti funguje do dnešních dní, byla jiná situace, byla to doba, kdy zde nebyla Tichá kavárna, pro seniory Centrum aktivizačních programů, pro rodiny KC Hrubého a Ďáblík, byla to ale také doba, kdy byla Praha 8 ve zcela jiné finanční situaci a mohli jsme rozjet právě například zmíněný Ďáblík a CAP. Velmi proto děkuji kolegovi Slabihoudkovi, že vyslyšel moje prosby, aby tento prostor sloužil sociální službám právě pro osoby s PAS a spolu se mnou vnímá tu společenskou zodpovědnost využít tyto prostory právě touto cestou,“ hodnotí využití místostarostka Vladimíra Ludková.
 

Sloupek