Novorozence v Nemocnici Na Bulovce budou hlídat nové monitory dechu

Nadace Křižovatka předala dnes darem 19 monitorů dechu Babysence II na pediatrické a neonatologické oddělení Nemocnice Na Bulovce. Tyto přístroje budou hlídat nově narozené děti, ohrožené Syndromem náhlého úmrtí.   

Dar v hodnotě zhruba 56 tisíc korun převzali primáři obou oddělení. „Přestože patříme k nejméně postiženým zemím s výskytem Syndromu náhlého úmrtí dítěte, ročně bohužel v České republice neočekávaně zemře zhruba 20 až 25 novorozenců bez zjevné příčiny. Monitory jsou proto vynikající preventivní pomůckou, jak těmto nešťastným událostem předcházet,“ shrnul primář Neonatologického oddělení MUDr. Martin Čihař.

Doplnil ho primář Pediatrického oddělení MUDr. Ivan Peychl: „Monitory jsou také pomocníkem, který dokáže odhalit i jiné problémy, které se u miminek mohou projevit např. mělké dýchání či apnoické pauzy. Využíváme monitory nejen v nemocnici, ale také je zapůjčujeme rodičům po nezbytně potřebnou dobu.“

Monitor neustále sleduje dýchání a dechové pohyby dítěte. Pokud se dýchání zastaví na dobu delší než 20 sekund nebo, pokud se dechová frekvence sníží pod 10 dechů za minutu, Babysense upozorní na tento stav zvukovým a světelným signálem. Přístroj Babysense nemůže předejít nepravidelnému dechu či zástavě, ale účinně a spolehlivě kontroluje dýchání a varuje rodiče v případě ohrožení dítěte.

„Naší hlavní činností je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy a organizace, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici nebo je s nemocnicí pojí osobní příběh z jejich vlastního rodičovství a setkání se SIDS. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř v celé ČR.“, popsala Štěpánka Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka. 

Předání monitorů dechu pro Nemocnici Na Bulovce se účastnili také zástupci donátorů: Bc. Andrea Vinkrálčíková ze společnosti PRO.MED.CS, ing. Karel Chmelík ze společnosti Eriell Serveces a hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová. 

O Nadaci Křižovatka 
Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice po celých 20 let své existence aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu nejen hlídá zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka a okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc rodiče, který může v případě potřeby včas poskytnout dítěti první pomoc. 

Během svého působení se nadaci podařilo zajistit monitory dechu pro nemocnice a porodnice v hodnotě téměř 27 mil. korun. 

O projektu „Maminko, dýchám“ 
Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit české nemocnice a jejich porodnická, novorozenecká a JIP oddělení monitory dechu každou postýlku pro miminko. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.
 

 

Sloupek