Nové oblečení pro řidiče sanitek, stáže studentů v nemocnici za minulý školní rok...

Řidiči sanitek mají nové oblečení, prodejna zdravotnických potřeb nabízí široký sortiment, dominantou u vstupu do nemocnice je socha z roku 1980 „Plamen života“, Nemocnice Na Bulovce popřála novému rektorovi Univerzity Karlovy v Praze ke jmonování do funkce, studenti absolvovali v Nemocnici Na Bulovce v minulém školním roce celkem 106 stáží na 29 pracovištích…

Firemní kultura a styl musí být! V moderní firmě a nemocnici obzvlášť. Kromě toho, že svůj dress code mají lékaři, sestry i nezdravotnický personál, své *uniformy dostali i řidiči sanitních vozů Nemocnice Na Bulovce. Kalhoty i bunda odpovídají bezpečnostním standardům (reflexní pásky aj.) a za pár dní na bundu ještě přibudou označení: jméno, funkce (tzn. řidič) a nezbytný logotyp nemocnice.
 
V Nemocnici Na Bulovce máte možnost si vyzvednout nebo nakoupit i zdravotnické potřeby. Specializovaná prodejna se nachází v hlavním vestibulu v přízemí budovy č. 1 (hned u vstupu do nemocnice). Otevřeno je od PO do PÁ od 7.00 do 15.30 a nabídka zboží a služeb je opravdu široká:
Zdravotnické potřeby pro pacienty se stomií, rehabilitační a cvičební pomůcky, kompresivní punčochy léčebné i preventivní, berle, bandáže, ortézy, krční límce, ortopedické vložky do bot a další ortopedicko-protetické pomůcky, obvazový a krycí materiál, prostředky pro ošetření a hojení ran, zdravotní obuv, hygienické a drogisté potřeby aj.
 
Ve školním roce 2012/2013 v rámci povinné výuky studentů SŠ, VOŠ, VŠ a univerzit proběhlo v Nemocnici Na Bulovce 106 stáží na 29 pracovištích. Nejčastěji přicházeli studenti z lékařských fakult UK v Praze (celkem 31x), ale byli zde i studenti Lékařské fakulty v Hradci Králové, FTVS, Masarykovy univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, ČVUT, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Vyšších odborných škol zdravotnických a středních zdravotnických škol v Praze, Ostravě, Olomouci či Mladé Boleslavi nebo studenti střední školy výpočetní techniky.
 
Věděli jste, že za socialismu (v 70. a 80. letech) platil zákon, podle kterého každá státní stavba (tedy drtivá většina všech stavebních projektů) musela dát 1 až 4% z celkového rozpočtu na „výzdobu“? Toto „čtyřprocentní umění“ pak tvořilo estetické dominanty ve veřejném prostoru kolem vznikajících sídlišť, poliklinik, nemocnic, obchodních domů, výrobních podniků, administrativních a správních budov. Díky projektu vetrelciavolavky.cz se nám podařilo zjistit, že v Nemocnici Na Bulovce jsou evidovány dva monumenty z tohoto období. Pro ty z vás, kteří denně či občas chodíte kolem a všimli jste si a kladli jste si otázku, „co to je?“, tak vězte, že:
Výzdoba na fasádě budovy ortopedie je od neznámého autora a socha nedaleko hlavního vchodu do nemocnice je z bronzu, z *roku 1980 od Vincence Vinglera a jmenuje se: Plamen života.
 
Ze zaslaných příspěvků prostřednictvím sociálních sítí jsme sestavili „slovní mrak“, který vyjadřuje očekávání ohledně svého zdraví a kondice v roce 2014 (vlevo), a očekávání, jak by měla fungovat nemocnice (vpravo). Přejeme všem, aby z takového mraku „zapršelo“ to, co si nejvíce respondenti přáli. Nejčastějším slovem byla „láska“.
 
Nemocnice Na Bulovce gratuluje prof. MUDr. Tomáši Zimovi, DrSc. k jeho jmenování rektorem Univerzity Karlovy v Praze Nemocnice Na Bulovce přeje jemu, i všem prorektorům a děkanům, aby svou alma mater vedli v příštích čtyřech letech v duchu slavných tradic této nejstarší české univerzity a aby se jim podařilo udržet především svobodu. Svobodu ve vzdělání, svobodu ve vědeckém bádání a také svobodu ekonomickou. Aby Univerzita Karlova nikdy nemusela spoléhat na usnesení této či příští vlády, zda bude její činnost finančně podpořena, ale aby svůj rozvoj dokázala financovat především svým potenciálem, o který bude stále větší zájem. Aby i nadále platilo, že kvantita nesmí nahradit kvalitu, aby i nadále platilo, že škola spoluvytváří odborníky pro řešení dnešních problémů a potřeb, o které je na trhu zájem.
Nemocnice přeje, aby i nadále platilo, že absolventský titul studenta Univerzity Karlovy se nosí s hrdostí, protože je zkrátka dobrá značka a aby jméno této univerzity bylo vždy a každým vyslovováno s uznáním a úctou.Nemocnice Na Bulovce nemůže také nepoděkovat za dosavadní spolupráci a věří, že za svou alma mater bude nový rektor Tomáš Zima považovat i kdysi fakultní Nemocnici Na Bulovce, která však i nadále zůstává pyšným výukovým pracovištěm všech tří lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze. Nemocnice Na Bulovce bude i nadále mezi těmi, kterým rozvoj a budoucnost školy leží na srdci.

Sloupek