Nová zahrada v MŠ Dolákova

Rekonstrukce zahrady se nesla v duchu multikulturního vzdělávání. Seznamování s odlišnými kulturami a dalšími aspekty přírodního společenství světa je prioritou vzdělávání v naší mateřské škole.

Koncepce zahrady je rozdělena na pět světových kontinentů. Zrekonstruované území nabízí dětem oblasti Ameriky, Evropy a zčásti Austrálie. Každá oblast je charakterizována specifickými komponenty, například v Americe se děti mohou vyřádit u indiánského totemu, pobýt v týpí a u nového ohniště prožít hezké chvíle při akcích pořádaných pro děti a rodiče. Evropa nabízí sportování na fotbalovém hřišti, útulné hraní v zahradním domečku, nebo využití přírodního labyrintu z „vrbového“ proutí. Také v oblasti Austrálie mohou děti zkoušet svojí zdatnost na lezecké stěně, či prohazovat míče „klokaními kapsami“.  

Do projektu rekonstrukce byly zahrnuty i zahradní domky, které jsou využívány při nepříznivém počasí. Děti si na čerstvém vzduchu mohou zacvičit, zazpívat, zatančit nebo kreslit na velkoplošnou tabuli. 
 
Veliké poděkování za finanční podporu patří Městské části Praha 8. Díky této dotaci jsme mohli uskutečnit nejen krásnou, ale i účelnou proměnu naší zahrady. Již teď se těšíme na další etapu rekonstrukce, která by měla zahrnovat  kontinenty Asii a Afriku. Pokud se nám to podaří, stane se zahrada  symbolem celé zeměkoule.
 

Sloupek