Právě se nacházíte:

Neplatit se nevyplácí!

Někteří z rodičů dětí v našich mateřských školách nebo žáků ve školách základních si nedělají starosti s placením poplatků za své děti – jako např. školné, stravné, poplatky za kroužky.

Nedávný případ na jedné z mateřských škol naší MČ dokazuje, že nezaplatit se nevyplácí. V tomto případě se dlužná částka 4. 312 Kč změnila v pohledávku, která včetně soudních poplatků a nákladů na exekuci vyjde celkem na 19. 755, 91 Kč.

Je však třeba říci, že ve všech případech se nejdříve pokouší s dlužníkem dohodnout samotná škola a navrhne mu vždy splátkový kalendář, jehož přijetím dlužník vyjadřuje snahu problém řešit. Teprve když toto jednání nikam nesměřuje, a dlužník se staví do pozice „mrtvého brouka“, dojde prostřednictvím odboru školství Úřadu Městské části Praha 8 k předání spisu právnímu zastoupení MČ ve věci vymáhání pohledávky. Samotné vymáhání pohledávky soudní cestou trvá třeba i více než rok (v našem případě dokonce roky dva), ale částka tak výrazně naroste, že tento příklad může být varováním všem dalším.

www.praha8.cz

Sloupek