Není pravda, že by lékaři v Nemocnici Na Bulovce operovali špinavými nástroji

Po nedávné prokazatelné nepravdě reportérky MF Dnes Ivy Bezděkové, kdy autorka napsala, že Nemocnice Na Bulovce „má“ problém se zveřejňováním smluv na webových stránkách, přestože v písemné odpovědi od tiskového mluvčího bylo jasně napsáno, že nemocnice „nemá“ problém se zveřejňováním smluv na webu, přichází další investigativní exces od stejné autorky.   

Pouze na základě tvrzení MiroslavaPaláta, předsedy dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed a bez dalšího ověřování převzala a prostřednictvím titulní strany celostátního deníku publikovala názor, že lékaři operují špinavými nástroji a jednorázové pomůcky prý používají dokonce až pětkrát! Motivace Miroslava Paláta k podobným výrokům je zjevná. Ve stejném textu totiž odhaduje, že nemocnice tím šetří ročně stovky miliónů korun za materiál. Evidentně apeluje na nemocnice, aby více utrácely a to ve prospěch firem, které dodávají zdravotnické prostředky a jsou sdružené ve společností CzechMed.

Přestože většina obsahu v článku je zahalena anonymitou údajných respondentů, autorka z údajně běžné praxe v nemocnicích v celé republice konkretizuje pouze tři nemocnice: Nemocnici Na Bulovce, FN Královské Vinohrady a Nemocnici Na Františku.  Kde je celý seznam nemocnic, ve kterých podle autorky došlo někdy k pochybení? Nebo autorka trpí tzv. „pragocentrismem“?  

Nanejvýš bezzubým dojmem působí úporná snaha o senzaci dokládaná pouze anonymními konstatacemi a třemi konkrétními pochybeními v minulých letech, které však svým rozsahem, rétorikou vyšetřovatele, „nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu“. Za podobný přístup vrací státní zástupci policii jejich spisy zpět se slovy „to je špatně odvedená práce, pátrejte dál, s tím u soudu neuspěji“. 

Zcela proti neprokázanému tvrzení v článku, že by lékaři operovali špinavými nástroji a ohrožovali tím pacienty totiž stojí zmiňovaný případ z Nemocnici Na Bulovce z roku 2014, kdy byla použita do té doby nepoužitá, nicméně proexspirovaná a resterilizovaná nasogastrická sonda a dýchací maska. Nosní sonda a maska po době použitelnosti nemůžou být příčinou onemocnění. Používání zdravotnických prostředků je v Nemocnici Na Bulovce velmi přísně kontrolováno, provádíme pravidelné vzdělávání pracovníků na toto téma a všechny prostředky určené k jednorázovému použití jsme navíc viditelně označili, aby nemohlo dojít k omylu a na první pohled bylo každému jasné, že jde o jednorázové prostředky, nikoliv prostředky k opakované sterilizaci. 

V letech 2012 až 2015 provedla Hygienická stanice Hl.m.Prahy v Nemocnici Na Bulovce pět kontrol: 

25.9.2012 – Závěr kontroly: V provozu Centrální sterilizace nebyly zjištěny závady v hygienicko-epidemiologickém režimu. 
7.1.2014 - Závěr kontroly: V provozu Centrální sterilizace nebyly zjištěny závady v hygienicko-epidemiologickém režimu.
8.9.2014 – Závěr kontroly: Nepoužitá a proexspirovaná, resterilizovaná nasogastrická sonda a dýchací maska
15.4.2015 – Kontrola byla provedena jako následná kontrola ke kontrole ze dne 8.9.2014 se závěrem: V provozu Centrální sterilizace nebyly zjištěny závady v hygienicko-epidemiologickém režimu. 
16.5.2015 - Závěr kontroly: V provozu Centrální sterilizace nebyly zjištěny závady v hygienicko-epidemiologickém režimu.

 

Sloupek