Nemocnice Na Bulovce zveřejnila čekací doby plánovaných výkonů

Fakultní nemocnice Na Bulovce dnes zveřejnila na svých webových stránkách i sociálních sítích, jak dlouho se v nemocnici čeká na vyšetření s více než 3týdenní čekací lhůtou a na operace s více než 2měsíční lhůtou. Údaje nemocnice publikovala s týdenním předstihem před lhůtou stanovenou ministrem zdravotnictví.

„Sledujeme v rámci zlepšování kvality poskytované péče čekací doby na nejvíce žádané odkladné výkony. Informace o délce čekací doby na vybrané neakutní zdravotnické úkony totiž umožňují pacientům lépe si zorganizovat svůj pracovní i soukromý program,“ domnívá se ředitel nemocnice Petr Zajíc.

Při posuzování uvedených termínů je třeba však mít na paměti, že informace o délce čekací doby mají informační charakter. Jsou totiž ovlivněny řadou faktorů, například četností a nahodilým výskytem akutních urgentních operací a diagnostických výkonů, které mají absolutní přednost nebo pracovní kapacitou pracovišť i počtem operačních sálů. Vyšetření a výkony, které neobsahují publikované tabulky, probíhají ve lhůtě do 3 týdnů, resp. do 2 měsíců.
 
Čekací doby k vyšetření a výkonu najdete na
nebo
 

Sloupek