Nemocnice na Bulovce se připojila k Evropskému antibiotickému dni

Evropský antibiotický den – 18. listopad a následná kampaň - je iniciativa zaměřená na laickou i odbornou veřejnost. Jejím hlavním cílem je napomoci k zodpovědnému zacházení s antibiotiky a upozornit na rizika spojená s jejich nevhodným užíváním.

„Je proto velmi důležité informovat širokou veřejnost o nezbytnosti zodpovědného užívání antibiotik, jelikož se tak může zamezit vzniku nebezpečných a rezistentních bakterií a napomoci tak k zachování účinných léků pro budoucí generace,“ řekl ředitel Nemocnice na Bulovce Petr Zajíc a dodal: „K prezentaci využíváme letáky, webové stránky a sociální sítě.“

Nevhodné nebo chybné zacházení s antibiotiky způsobuje odolnost u mnoha druhů nebezpečných bakterií. Infekce a onemocnění, které rezistentní bakterie způsobují, jsou pak jen velmi těžko léčitelné.
 
Nejnovější data shromážděná v rámci evropského projektu pro sledování odolnosti bakterií (European Antimicrobial Resistance Surveillance System – EARSS) potvrzují skutečnost, že počet pacientů nakažených těmito bakteriemi se významně zvyšuje.
 
Více o Evropském antibiotickém dni http://www.szu.cz/tema/prevence/akce/eaad-2012 .

Sloupek