Nemocnice Na Bulovce reaguje na nové trendy na internetu. Zavedla rubriku "Poradny".

Podle šetření agentury STEM/MARK lidé nejčastěji na internetu vyhledávají ze zdravotnických informací údaje o konkrétních onemocněních či diagnózách či navštěvují internetové lékařské poradny. Na tento vývoj aktuálně zareagoval i web Nemocnice Na Bulovce a nabízí novou rubriku „Poradny“.

Komunikace s pacienty, ochota poskytovat informace a otevřenost v jednání nemocnice s veřejností jsou základními znaky moderní nemocnice, která si váží svých pacientů. V současné době nestačí mít web, ale je potřeba pracovat s aktuálními trendy v komunikaci. „Nemocnice musí fungovat jako firma. Pokud nebude firma se svými klienty komunikovat a nebude se o ně starat, přijde o ně,“ říká ředitel nemocnice Petr Zajíc.

Návštěvníci webu Nemocnice Na Bulovce mohou nyní využít poraden dermatologické kliniky, gynekologicko-porodnické kliniky, chirurgické kliniky, interního oddělení, kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, neurologického oddělení a ORL oddělení.
Internet coby rychlý informační zdroj nachází čím dále větší uplatnění, a to zejména v rámci internetové populace čítající podle dostupných zdrojů více než dvě třetiny celkového obyvatelstva staršího 15 let. Výjimkou není ani oblast zdraví a zdravého životního stylu.
 
Nejčastěji vyhledávanými informacemi na internetu jsou ty zaměřené na jednotlivá onemocnění či diagnózy Pokud měli respondenti vybrat tři nejvyhledávanější typy informací související se zdravím, léky, doplňky stravy či léčbou onemocnění, pak nejvíce z nich v této souvislosti uvádělo ty zaměřené na konkrétní diagnózy či onemocnění (60 %), indikační použití léků a přípravků (34 %), jejich účinnost (33 %), ale také cenu (29 %). Dvě pětiny ostatních v této souvislosti také uváděly návštěvy lékařských internetových poraden. Obecně vyšší zájem o informovanost projevují ženy, zejména v případě složení léků a jejich cen, ale také padesátníci, pro které se jako důležité jeví informace o účinnosti léků, ale také ty týkající se doplatků.
 

Sloupek