Nemocnice Na Bulovce převzala nový unikátní počítačový tomograf

V pondělí 3. února 2014 převzala Nemocnice Na Bulovce nový počítačový tomograf Siemens SOMATOM Definition AS, který je unikátní v tom, že v sobě spojuje dvě důležité funkce s nadstandardními parametry – plánování léčby radioterapií a diagnostické účely. Přístroj má také příslušný software pro vyhodnocování a laserový systém pro radioterapii, který umožňuje simulace, a tím doplňuje celý tzv. radioterapeutický řetězec. 

Nový počítačový tomograf nahradí již přesluhující CT, které slouží zhruba 10 let, v Ústavu radiační onkologie v budově č. 16B. Do 9. února bude probíhat instalace a poté začne sloužit pacientům. Nemocnice Na Bulovce nadále bude disponovat dvěma počítačovými tomografy, jednou magnetickou rezonanců a 35 RTG zařízeními „V příštích týdnech chcme rozšířit přístrojovou techniku nemocnice o skiagraf a mamograf,“ řekla ředitelka Nemocnice Na Bulovce MUDr. Andrea Vrbovská, MBA.
 
MUDr. Martin Mašek, primář Radiodiagnostické kliniky Nemocnice Na Bulovce, vyjmenoval hlavní výhody nového počítačového tomografu: „Zlepší kvalitu zobrazení, sníží radiační zátěž pacientů při vyšetření, rozšíří spektrum našich vyšetření zavedením nových rekonstrukčních algoritmů, zejména pro zobrazení cév a nádorů, větším otvorem gantry umožní nové nastavení onkologického pacienta a umožní zavedení nových ozařovacích technik.“
 
Ing. Vratislav Švorčík, ředitel sektoru Healthcare společnosti Siemens v ČR, dodává: “Somatom Definition AS v různých modifikacích patří mezi naše nejprodávanější počítačové tomografy, celkem jich je po světě ve zdravotnických zařízeních již 3 500. Jeho oblíbenost je způsobena nejen tím, že využívá unikátní diagnostické a terapeutické technologie, ale hlavně jeho výhodným poměrem cena/výkon pro zákazníka. Přístroj v provedení Definition AS Open je konstruován specielně pro použití v onkologii např. jako CT simulátor, ale umožňuje veškeré diagnostická vyšetření v radiologii i jiných oborech. Závisí jen na konkrétním softwarovém vybavení.“
 
Počítačový tomograf stál 18,8 mil. korun, přičemž státní dotace od MZ ČR činí 10,5 mil. korun. Soutěž na nové CT probíhala v druhé polovině roku 2013.
 
Počítačový tomograf (CT) Somatom Definition AS:
- První adaptivní skener, který se přizpůsobí každému pacientovi na míru
- Snižuje dávku záření, které je pacient vystaven, na minimální možnou míru
- Poskytuje nejlepší prostorové rozlišení snímků na trhu
- Umožňuje prostorově zobrazit lidské tělo v reálném čase, a to až pro 
40 cm délky jeho objemu
- Průměr gantry (těla přístroje) 78 cm
- Vytvoří 64 scanů za jednu otáčku
 
CT je radiodiagnostický přístroj, který za pomoci rentgenového záření a výkonné výpočetní techniky zobrazuje přesně a věrně struktury ve vyšetřované oblasti pacienta. Vzhledem k novým technologiím v konstrukci CT přístrojů je radiační zátěž pacienta oproti starším generacím významně snížena, hlavně díky vysoké rychlosti skenování a využití nejmodernějších měřících a výpočetních systémů při vysoké kvalitě zobrazování. Vyšetření může být obtížnější pro pacienty trpící klaustrofobií, ale vzhledem k rychlosti vyšetření a poměrně velkému vyšetřovacímu prostoru většina pacientů vyšetření zvládá bez potíží.
 
 

Sloupek