Nemocnice Na Bulovce obhájila nejvyšší národní akreditaci SAK

V listopadu 2016 obhájila Nemocnice Na Bulovce certifikát akreditace SAK, který získala po šetření Spojenou akreditační komisí. Poprvé ho nemocnice získala v roce 2014 s platností do letošního roku. Obhájená akreditace má platnost do roku 2019.  

Získání certifikátu je výrazem kvality zdravotnického zařízení. Znamená to, že nemocnice je po všech stránkách schopna se postarat o své pacienty na odpovídající úrovni kvality. Prvotní je samozřejmě hledisko odborné péče, ale posuzováno je i technické zabezpečení, služby a celé zázemí nemocnice. Na získání certifikátu se podíleli všichni zaměstnanci nemocnice, prošli řadou školení, byli nuceni prokazovat své vědomosti i manuální schopnosti. Získání samotné akreditace není samoúčelné. Odráží kvalitu zdravotní péče, bezpečnost našich pacientů ve zdravotnickém zařízení a zaručuje , že je postupováno podle postupů správné léčebné praxe tedy takzvaným lege artis způsobem.

Získání akreditace je cílem, o který usiluje řada zdravotnických zařízení. Tento proces však nekončí získáním osvědčení. Trvale musí být rozvíjen a zdokonalován tak, aby nemocnice každé 3 roky obhájila, že kvalitu péče nejen udržuje, ale dále zvyšuje. O to se všichni zaměstnanci nemocnice budou dále snažit, tak aby Nemocnici Na Bulovce vyhledávalo stále více pacientů, kteří budou odcházet spokojeni s tím, že byli léčeni kvalitním a bezpečným způsobem podle moderních poznatků medicínské vědy.

 

Sloupek