Nemocnice Na Bulovce instalovala třetí biobox. Větší a modernější.

Na připravenost Nemocnice Na Bulovce se budou v případě výskytu vysoce nebezpečné nákazy v České republice dívat s nadějí jak odborníci, tak i laická veřejnost. 

Dobrou zprávou proto je, že infekční klinika dokončila instalaci již třetího bioboxu pro bezpečnou izolaci nemocných.

Tento biobox je zhruba 2x větší s jednou komorou navíc, modernějšími připojenými přístroji a nabízí vyšší komfort pacientovi i personálu.

A díky prostorovému uspořádní umožňuje transport pacienta samotnému personálu nemocnice, i bez asistence hasičů s dekontaminačním stanem.

Sloupek