Nemocnice Na Bulovce aktivně proti tuberkulóze

Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, která je součástí Nemocnice Na Bulovce, úspěšně realizovala projekt Aktivní motivované vyhledávání tuberkulózy u bezdomovců v Praze. Od října 2011 do dubna 2012 bylo na plicních pracovištích Nemocnice Na Bulovce, Městské polikliniky Praha a Thomayerovy nemocnice vyšetřeno na tuberkulózu 277 bezdomovců. 

Podařilo se zachytit 1 případ aktivní tuberkulózy a další nespecifická onemocnění. Spoluřešitelem projektu byla Hygienická stanice hl. m. Prahy a projektu se účastnily charitativní organizace nabízející bezdomovcům sociální služby. Finanční prostředky poskytl Magistrát hl. m. Prahy.

Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou (NJDT) byla zřízena z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví koncem roku 1994. Její vznik byl iniciován doporučením Světové zdravotnické organizace (SZO) v rámci vývoje nových metod kontroly a dohledu nad tuberkulózou (TBC). NJDT provádí kvalifikovanou analýzu epidemiologické situace TBC v České republice, vyhodnocuje účinnost antituberkulotické léčby v ČR. Při své činnosti spolupracuje s Evropskou úřadovnou SZO a Evropským střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí. Významné projekty organizované jednotkou jsou zaměřeny na účinnou kontrolu u skupin obyvatelstva se zvýšeným rizikem onemocnět TBC (rizikových skupin), zvláště na bezdomovce a zdravotníky.
 
Jednotka pracuje ve složení: MUDr. Jiří Wallenfels, MUDr. Kateřina Szpaková.

Sloupek