Nechte si vyšetřit kožní pigmentová znaménka bezplatně v rámci Evropského dne melanomu

V pondělí 12. května od 8.00 do 15.30 si na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce mohou zájemci nechat vyšetřit bezplatně pigmentové skvrny a znaménka. 

Zároveň mohou anonymně vyplnit minidotazník, který se bude ptát na jejich návyky - opalování, návštěvu solárií apod. Koordinátorkou Evropského dne melanomu v České republice je přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc, která je zároveň zakladatelkou České akademie dermatovenerologie a prezidentkou Evropské akademie dermatovenerologie 2012-2014. Vyplněné dotazníky z celé ČR se proto následně zkoncentrují v Nemocnici Na Bulovce, kde je lékaři zpracují. Díky získaným datům pak lépe odhadnou skupiny ohrožené melanomem.
 
Již Hippocrates před mnoha sty lety kladl důraz na předcházení nemocem před jejich léčením. Každoroční akce Evropský den melanomu vznikla, aby upozornila veřejnost na rizika této choroby. Maligní melanom stále zůstává jedním z nejčastějších zhoubných nádorů, jehož incidence se stále zvyšuje zejména u mladých lidí, nejvyšší nárůst je pozorován u žen ve věku 10–29 let. Nicméně je nejsnáze detekovatelným nádorem. V ČR na maligní melanom ročně zemře kolem 300 osob.
 
Česká republika se účastní Evropského dne melanomu od roku 2001. Za 13 uplynulých ročníků Evropského dne melanomu v ČR bylo již vyšetřeno více než 56 tisíc osob. Včasným odstraněním tohoto nádoru se tak pravděpodobně podařilo vyléčit více než 100 pacientů. Cílem dermatologů je odhalit maligní melanom včas. Včasná diagnostika znamená lepší prognózu a krédem všech dermatologů je, že žádný pacient by neměl na melanom zemřít.
 
Do Evropského dne melanomu se každoročně zapojuje na 100 kožních lékařů z celé České republiky. Tento den, shodný v celé Evropě - obvykle první pondělí v květnu, nabízejí vyšetřování kožních pigmentových znamének bezplatně ve svých ordinacích. V České republice se na organizaci podílí Česká dermatologická společnost ČLS JEP a Česká akademie dermatovenerologie, faktickým pořadatelem Evropského dne melanomu v ČR je Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a Nemocnice Na Bulovce v Praze.Seznam kožních lékařů, kteří se každoročně účastní Evropského dne melanomu a věnují se problematice kožních nádorů, můžete nalézt na stránkách České akademie dermatovenerologie - http://www.dermanet.cz nebo www.dermanet.eu.
 
Na těchto stránkách naleznete dále informace o ochraně před ultrafialovým zářením, rizikových faktorech, které se podílejí na vzniku kožních nádorů, můžete i zjistit, zda mezi tyto rizikové skupiny patříte. Stránky Vám zodpoví i nejběžnější otázky a mýty týkající se opalování na slunci a v soláriích.
 
I proto lze letos očekávat, že čekárny dermatologických ordinací a klinik budou v pondělí 12. května během Evropského dne melanomu plné pacientů, kteří pochopili důležitost a účinnost správné prevence, kterým je právě vyšetření mateřských znamének.
 
Do Evropské dne melanomu jsou zapojeni lékaři z Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Bulovce:
 
prim. MUDr. Vojáčková Naděžda
266 082 237
8.00-12.00
 
MUDr. Kružicová Zuzana, PhD.
266 082 237
8.00-12.00, 13.00-15.30
 
MUDr. Zelenková Darina
266 082 237
8.00-12.00, 13.00-15.30
 
MUDr. Sečníková Zuzana
266 082 237
8.00-12.00, 13.00-15.30
 
MUDr. Vaňousová Daniela
266 082 237
8.00-12.00, 13.00-15.30
 
MUDr. Alexandrová Pavla
266 082 237
8.00-12.00, 13.00-15.30
 
Koordinátorka Evropského dne melanomu v ČR
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., místopředsedkyně Euromelanoma Europe, koordinátorka Evropského dne melanomu v České republice od roku 2001, zakladatelka České akademie dermatovenerologie a prezidentka Evropské akademie dermatovenerologie 2012-2014.

Sloupek