Navýšení plateb za státní pojištěnce pomůže především zdravotním pojišťovnám

Aktuálně se mluví o navýšení plateb za státní pojištěnce (děti, důchodci, nezaměstnaní), tzn., že vláda má vůli řešit tuto otázku a bude vybírat ze tří variant částku, kterou bude ochotna nainvestovat do zdravotnictví. Bohužel se ale při výkladu tohoto počinu míchají jablka s hruškami. Tvrdí se totiž, že tyto peníze půjdou do nemocnic, kterým se prý tak hospodářsky pomůže a to se promítne např. na zkrácení čekacích lhůt na některé operace. ..to ale přeci není pravda! Nechci hodnotit,  zda úmyslný či neúmyslný, ale je to prostě prostě omyl!

Peníze za státní pojištěnce totiž jdou do pokladen zdravotních pojišťoven, nikoliv nemocničních. Jenže pojišťovny se při platbách nemocnicím řídí úhradovou vyhláškou, tzn. že nemocnice vědí kolik bude jejich rozpočet na daný rok, tedy zjednodušeně kolik mohou v daném roce provést výkonů, aby jim byly uhrazeny.
 
Vládním návrhem a následným přísunem peněz do zdravotnictví (rozuměj do zdravotních pojišťoven) se nijak nemění zmiňovaná úhradová vyhláška. Vliv této finanční injekce bude mít jen nepřímý vliv na zkracování čekací doby na zákrok či na lepší hospodářský výsledek samotných nemocnice. Příliv peněz tak zejména posílí finanční stabilitu zdravotních pojišťoven, potažmo celého systému zdravotnictví. Tolik na vysvětlenou dopadu navýšení plateb za státní pojištěnce.
 
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, MIB
ředitelka Nemocnice Na Bulovce

Sloupek