NÁVŠTĚVA DOMINIKA KARDINÁLA DUKY V NEMOCNICI NA BULOVCE

V úterý 14. února v Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce sloužil Dominik kardinál Duka Mši svatou za nemocné a trpící. Navštívil také onkologické pacienty, prohlédl si lineární urychlovač a setkal se s nemocničními kaplany. Na závěr své návštěvy požehnal novým nemocničním sanitním vozům.  

Samotné mši předcházela neformální diskuse s ředitelkou nemocnice Andreou Vrbovskou a vedením nemocnice. Mše se také konala u příležitosti Světového dne nemocných, který připadl na 11. února. V rámci mše zazněly i následující přímluvy, které četli zaměstnanci nemocnice:

1. Modleme se za Církev; kéž má dostatek sil, aby vždy hájila lidský život v jeho kráse i plnosti, ale také i v jeho slabosti zahalené tajemstvím lidského utrpení a smrti.

2. Modleme se za kněze a zasvěcené osoby; ať se sklání k nemocným a trpícím způsobem, jenž je živým znamením Kristova soucitu a jeho lásky k trpícímu člověku.

3. Modleme se za lékaře a výzkumné pracovníky; kéž při uplatňování technologického a medicínského pokroku respektují důstojnost daru a poslání lidského života.

4. Modleme se za situaci v našem zdravotnictví; aby zdravotnický a lékařský personál navzdory všem potížím zažíval ve svém náročném a nelehkém poslání uznání a podporu celé společnosti. 

5. Modleme se za pracovníky této nemocnice; zdravotníky a všechny lidi dobré vůle kéž uprostřed tohoto velkého společenství lidí vládne duch opravdové spolupráce a touhy po službě trpícím. Ať Pán provází svým požehnáním také snahu vedení nemocnice o obnovu lineárních urychlovačů a vybudování urgentního příjmu.

6. Modleme se za zdravotníky a všechny lidi dobré vůle, kteří za cenu osobních obětí slouží trpícím ve válkou a násilím zkoušených zemích; kéž jsou uchráněni všeho nebezpečí a ve zdraví se vrátí ke svým rodinám. 

7. Modleme se za umírající; kéž je jim nadějí Kristovo zmrtvýchvstání, kterým byla smrt navždy přemožena.
 

 

Sloupek