NADACE ARCHA CHANTAL PŘEDALA DĚTSKÝM PACIENTŮM V NEMOCNICI SVĚT U MOŘE

Děti milují barvy. A obrázky. A hry. Všeho najdou nyní dostatek na ambulantní části dětského oddělení Nemocnice Na Bulovce. Navíc si zde budou připadat jako u moře. Nové prostory pediatrické ambulance Nemocnice na Bulovce symbolicky předala dětským pacientům Chantal  Poullain Polívková. V rámci projektu „Svět u moře“ zde Nadace Archa Chantal vytvořila prostředí, které by mělo dětem maximálně zpříjemnit dobu strávenou v nemocnici.

Nadace Archa Chantal v rámci projektu pracovala na nových podlahách, barevné výmalbě. Jsou zde dřevěné mobilní prvky na hraní, kde si mohou děti krátit čas při čekání na vyšetření. Součástí projektu je také nový nábytek, obrázky z výtvarné dílny manželů Elšíkových, nový informační systém pro lepší orientaci na oddělení, grafické dekorace na skleněných plochách, květiny, plastová okna na chodbě a toaletách. Ambulance se také dočkala renovace dveří a toalet. Celková cena projektu dosáhla téměř 750 tisíc korun.

„Svět u moře je jeden z více než třiceti světů, které Nadace Archa Chantal od roku 1993, kdy byla založena, ve státních zdravotnických zařízeních v České republice vytvořila. Veškerá naše snaha směřuje k vytvoření podmanivého prostředí pozitivně působícího na dětskou psychiku. Změnou neutěšeného prostředí v útulná, příjemná místa se malý pacient stává součástí kouzelného světa. Touto hrou se dítě lépe vyrovná s pobytem v nemocnici, zbaví se stresu a překoná odloučení od rodičů“, řekla při předání prostor Chantal Poullain Polívková, kterou na dětském oddělení mile překvapila jedna dětská pacientka, která si se Chantal Poullain plynně pohovořila francouzsky.
 
"Jsem velice ráda, že jsme si pro náš další projekt vybrali Dětské oddělení v Nemocnici Na Bulovce. A výsledek opravdu stojí za to. I díky skvělé spolupráci s vedením oddělení primářem Ivanem Peychlem a vrchní sestrou Andreou Fajtovou. Vyšli nám maximálně vstříc a pomohli zajistit i technický personál, který jsme pro dokončení první fáze rekonstrukce potřebovali", zhodnotila ředitelka nadace Tereza Valentová.
 
„Věřím, že i tento projekt, za který nadaci děkuji, pomůže přesvědčit kompetentní instituce, že případné rušení lůžek na tomto oddělení by znamenalo obrovský problém pro tisíce rodičů a dětí, ať už z hlediska léčebného, tak i geografického. V případě nemožnosti využít lůžkovou kapacitu by byla omezena dostupnost této péče pro region s více nežli 300 tisíci obyvateli“, domnívá se primář oddělení Ivan Peychl.
 
Bulovka totiž zajišťuje péči pro dětské pacienty z několika pražských městských částí a z velké oblasti středních Čech. Od ministerstva má jednu z nejvyšších akreditací. To znamená, že zaměstnává vysoce specializované lékaře, na třiceti lůžkách ročně ošetří patnáct set dětí a ambulantně zruba 20 až 25 tisíc dětí. „Stoupá nám počet dětí, které tu máme za rok, navíc na spolupráci s námi jsou částečně závislé i další obory“, dodal Peychl. V Nemocnici Na Bulovce totiž dětská oddělení existují na dalších klinikách - ortopedie, infekce, kožní či dětské chirurgii. Všechna tato oddělení úzce s pediatrií spolupracují.
 
Snaha zlepšovat prostředí dětských oddělení českých nemocnic tak, aby se v nich malí pacienti cítili opravdu co nejlépe, je však vzhledem k omezenému státnímu rozpočtu prakticky závislá jen na podpoře lidí, kteří mají stejný cíl. Nadaci Archa Chantal se podařilo zrekonstruovat toto oddělení jen díky sponzorům A care s.r.o., kalendář PROMĚNY 2012, Bílkova 13, Vít Bárta poslanec Parlamentu ČR, Michal Babák poslanec Parlamentu ČR, Zipo film production, International police federation EU, E – dílna, Bumble–Bee, dárci Veřejné sbírky Pomáháme, pekařství PAUL, Bagstore.cz, NIPOS s.r.o., Zapf Creation AG, Nakladatelství JOTA, Stavhned s.r.o., Kliky-kovani.net, Lasselsberger, s.r.o., Laufen, Okna Macek a.s., SCA Hygiene Products, s.r.o., ABB, s.r.o..
 
Nadace Archa Chantal a Nemocnice Na Bulovce mnohokrát děkuje všem, kteří podpořili realizaci projektu „Svět u moře“.
 

Sloupek