Nabídka zpracování dat, vytváření statistik a přehledů

Zabýváme se zpracováním dat a poskytováním souvisejících služeb, jako je vytváření statistik a přehledů.

Zabýváme se zpracováním dat a poskytováním souvisejících služeb, jako je vytváření statistik a přehledů, dále vývojem software pro automatické zpracování dat, konzultační a poradentskou činností.

Díky individuálnímu přístupu a porozumění Vašim problémům a potřebám jsme schopni dodat ucelená řešení pro práci s Vašimi daty.
Naším cílem je poskytnout Vám takové řešení či služby, které Vám umožní plně se věnovat svému podnikání a přitom mít neustále k dispozici veškeré údaje, které ze svých záznamů, evidencí a dalších informačních zdrojů můžete získat.

Zkušenosti
Již více než 10 let se zabýváme problematikou hromadného zpracování dat a tvorbou uživatelských aplikací pro práci s daty. Díky tomu si uvědomujeme, jak je důležité umět s daty správně zacházet a jaký význam mohou mít data pro Vaše podnikání, pokud byste dokázali vytěžit všechny znalosti v datech ukryté.
Víme, že právě pomocí analýzy Vašich záznamů - ať už se jedná o výrobní či prodejní data, údaje z měření nebo různé evidence a záznamy - můžete získat nové informace a impulzy pro další směřování a rozvoj Vaší společnosti.
 

Individuální přístup, jednoduchost
Nenabízíme univerzální řešení na všechny problémy, kterému se musíte Vy a Vaše společnost přizpůsobit. Naopak ke každému úkolu přistupujeme individuálně, v souladu s Vašimi možnostmi i požadavky. I proto pro Vás můžeme navrhnout řešení, jež Vám bude nejlépe vyhovovat.


Ne vždy je nutné pro vyřešení problému pořízovat nový software. Často může vést i "pouhá" změna ve způsobu práce s daty, případně ve formě uchovávání dat, k tomu, že jste si sami schopni získávat z Vašich dat potřebné informace.
www.bendoch.net

Sloupek