Na ZŠ Burešova se rozšíří výuka cizích jazyků

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky v Burešově ulici rozšiří od nového školního roku spektrum své nabídky v oblasti cizích jazyků. Všechny děti této školy začínají s angličtinou v prvním ročníku, na druhém stupni přibírají druhý cizí jazyk, na výběr mají mezi němčinou a francouzštinou.

V minulém školním roce Burešova zahájila spolupráci s britskou společností Wattsenglish a s mezinárodní školou Meridian International School a nabízí tak žákům možnost komunikace v angličtině s rodilými mluvčími (ať už přímo ve výuce nebo v odpoledních kroužcích). Tuto spolupráci vzhledem k velkému zájmu dětí a rodičů v nadcházejícím školním roce značně rozšíří, takřka ve všech ročnících otevře anglické jazykové skupiny pro zájemce o výuku s rodilým mluvčím.

Je přímo symbolické, že první krůčky v komunikaci s rodilými mluvčími učinili v uplynulém školním roce tamní prvňáčci a druháčci. Podstatou práce rodilých mluvčích je vytvářet při výuce takřka bilingvní prostředí tak, aby si děti osvojovaly jazyk co nejpřirozenějším způsobem – přímou komunikací s lektorem a pod jeho vedením i mezi sebou. Není proto jistě překvapením, že právě ti nejmenší uspěli v pěvecko-recitačně-dramatické soutěži Come and Show, kterou pořádá ZŠ v Dolních Chabrech.

Umístění i starších žáků v této soutěži (řada 1. míst) svědčí o dlouhodobé podpoře výuce cizích jazyků v ZŠ Burešova. Její žáci dosahují v anglických testech Kalibro, kterých se každoročně účastní, nadprůměrných výsledků. Škola také pravidelně koná na konci školního roku anglické besídky žáků 1. stupně, v uplynulém školním roce předvedli svá první vystoupení v němčině a francouzštině na školní akademii i žáci 2. stupně. Jedna skupina žáků rovněž zahájila dopisování si s dětmi v Anglii.

www.praha8.cz

Sloupek