Na Palmovce se plánuje nové náměstí Bohumila Hrabala a další velké změny

Pražská Palmovka v červnu ožije sérií veřejných akcí organizovaných městskou částí Praha 8 ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Ode dneška po dobu dvou týdnů je přímo u metra Palmovka instalován informační kontejner. Návštěvníkům jsou tu k dispozici informace o plánovaných záměrech včetně map a vizualizací. Pro dotazy, připomínky a diskusi jsou zde každý den přítomni odborníci. Nebudou chybět ani komentované vycházky a možnosti aktivního zapojení do společného plánování budoucí podoby Palmovky.

Zastupitelstvo městské části Praha 8 letos v květnu schválilo zadání Územní studie Palmovka, rozvojového dokumentu, na který Palmovka už desetiletí čeká. Zároveň s přípravou územní studie se rozjíždí i dílčí projekty revitalizace náměstí, zklidnění dopravy, obnovy parků a další. “Palmovka by se měla v příštích letech proměnit v příjemnou pražskou polyfunkční čtvrť se svou typickou identitou. Stane se tak místem pro kvalitní bydlení, trávení volného času i pracovní příležitosti. Nenecháme si ujet vlak, tak jako na Rohanu, chceme Palmovku dostupnou pro všechny, aspoň v těch částech, kde to můžeme ještě ovlivnit. Veřejnost se může do plánování již nyní aktivně zapojit,“ říká Tomáš Hřebík, radní pro strategický rozvoj MČ Praha 8.

Po dobu dvou týdnů od 8. do 19. června je přímo u metra Palmovka instalován informační kontejner s bohatým programem doprovodných akcí. „Rušno bude na Palmovce především ve čtvrtek 11. 6. odpoledne, kdy se koná komentovaná vycházka s historikem architektury Petrem Kučerou. Na ni pak naváže veřejné setkání a plánovací workshop k budoucí podobě náměstí Bohumila Hrabala,“ přibližuje Petr Pelc, zastupitel MČ Praha 8 a koordinátor platformy Palmovka TEĎ. Setkání se zúčastní radní Hlavního města Prahy, radní a zastupitelé MČ Praha 8, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a další hosté.

Během celých dvou týdnů budou mít návštěvníci možnost přímo v informačním kontejneru zanechat své připomínky a podněty k budoucímu rozvoji Palmovky. Do 20. června zároveň probíhá online anketní průzkum https://palmovka.urad.online/ a sběr podnětů k připravované územní studii. „Další možností zapojení je anketa o podobě umělecké instalace s připomínkou spisovatele Bohumila Hrabala, která má v budoucnu vzniknout přímo na Palmovce,“ dodává Petr Pelc.

Anketa je na https://www.survio.com/survey/d/T0N4C9X0K9K6S2S6K

Pozvánku s termíny všech červnových akcí najdete na https://www.praha8.cz/Prijdte-s-nami-planovat-budouci-podobu-Palmovky-1.html
 

Sloupek