Na Mezinárodní den dětí se otevřely Kaizlovy sady

Slavnostní otevření Kaizlových sadů a Parku před Invalidovnou proběhlo ve středu 1. června 2011 u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Akce se konala pod záštitou starosty Městské části Praha 8 Jiřího Janků.

„Otevřením parků jsme oslavili s dětmi jejich svátek a obyvatelé této lokality se mohou těšit ze zelené oázy klidu, kde budou moci příjemně trávit svůj volný čas. Věříme, že se Kaizlovy sady stanou oblíbeným a vyhledávaným místem občanů všech věkových kategorií,“ říká Janků.

V parku  je oplocené dětské hřiště s kolotočem, houpačkou, pískovištěm a další herní prvky. Pro dospělé je přichystána novinka hřiště pro pétanque.V obou parcích jsou repliky staropražských luceren, laviček a odpadkových košů. Mobiliář parku museli odsouhlasit památkáři tak, aby jejich styl věrně připomínal přelom 19. a 20. století, kdy byl park pojmenován po osobě univerzitního profesora, právníka a politika Josefa Kaizla.

„Sady byly revitalizovány za výrazné finanční podpory z Evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Praha konkurenceschopnost. Revitalizace začala už v loňském listopadu,“ dodal Michal Šustr místostarosta Městské části Praha 8 v jehož gesci jsou mimo jiné i evropské fondy.

www.praha8.cz

Sloupek