Na Libeňském zámku v Praze 8 je umístěn babybox

V České republice začal fungovat už 77. babybox. Zakladatel babyboxu Ludvík Hess, starosta Prahy 8 Ondřej Gros a místostarostka Vladimíra Ludková  zprovoznili čtvrtý pražský babybox umístěný na Libeňském zámku. Do těchto speciálních schránek lidé za patnáct let jejich fungování anonymně odložili 212 dětí.

„Umístěním babyboxu na Libeňském zámku chceme pomoci eliminovat případy, kdy se novopečená maminka zkratkovitě zbaví miminka s tragickými následky. Rád bych poděkoval panu Hessovi, který mne k jeho zřízení přivedl a také paní starostce Prahy 2 Janě Černochové, která nám svůj babybox předvedla a přispěla cennými radami. Snadná dostupnost babyboxu by mohla podobným situacím zabránit. A vzhledem k tomu, že od vzniku babyboxů se jejich pomocí v celé republice podařilo zachránit již 212 novorozenců, jsem rád, že v tomto směru pomocnou ruku můžeme podat i my. Velkou výhodou umístění na Libeňském zámku je blízkost nemocnice i záchranné služby, která tak u nás může být během několika málo minut," uvedl starosta Prahy 8 Ondřej Gros.

V Praze byly dosud tři babyboxy, ale první z nich v Praze 9 na Hloubětínském zámečku, instalovaný již v roce 2005, byl loni přemístěn do Šrobárovy ulice v Praze 2 na objekt Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Za dobu své existence umožnil vstoupit do nového života 28 nechtěným lidským mláďatům,“ řekl zakladatel projektu Ludvík Hess, přezdívaný babydědek Lu. Druhý pražský babybox je na budově radnice Úřadu městské části Praha 2 a zachránil 6 děťátek. Třetí na budově radnice Prahy 6 v Jilemnického ulici, který pomohl letos v srpnu pátému děťátku. Trojlístek pražských babyboxů nyní rozšiřuje babybox v Praze 8.

"Když vítám občánky Prahy 8, pronáším přání, a sice, že jako sudička bych ráda dala dětem do vínku jejich splněné sny. Stojíc nyní pomyslně nad babyboxem bych si přála, aby se rodiče dítěte vždy snažili najít alespoň nějakou cestu, jak řešit nastalou situaci, a aby babybox byl tím posledním řešením. Pevně doufám, že jeho alarm zůstane dlouho potichu, nicméně jsem velmi ráda, že jsme pomohli rozšířit jejich síť a možná tak zamezili zbytečnému neštěstí,“ neskrývá svou radost z nového babyboxu místostarostka Prahy 8 pro zdravotnictví a sociální služby Vladimíra Ludková.

„Se starostou Ondřejem Grosem jsme se seznámili, když odhaloval bronzovou pamětní desku mého literárního časopisu Divoké víno na Gymnáziu U Libeňského zámku letos v červnu. Vzápětí jsme s Ondřejem Grosem zjistili, že jsme oba navštěvovali stejné gymnázium, ale i základní školu Palmovka, dokonce i mateřskou školu na Palmovce v Sokolovské ulici. Slovo dalo slovo a Ondřej Gros, protagonista babyboxů, projevil zájem o instalaci bedýnky v Praze 8. Obešli jsme spolu zámek a našli ideální umístění ve dřevěných vratech v ulici U Libeňského zámku přímo proti budově gymnázia,“ popisuje Ludvík Hess vznik nápadu instalovat nový babybox v Praze 8.

Budova Libeňského zámku byla původně gotickou tvrzí a po poslední rekonstrukci v rokokovém stylu v letech 1769-1770 za vlády Marie Terezie v ní byla císařovna několikrát ubytována. „Marie Terezie byla osvícenou panovnicí, jež zásadním a kladným způsobem změnila vztah státu a zákona ke svobodným matkám. V roce 1755 vydala nařízení přikazující poskytnout pomoc těhotným, neprovdaným ženám. Do té doby mohly být potrestány. Naopak mužům, kteří uvedli ženu do jiného stavu pod slibem manželství, hrozil nyní i trest smrti. Její syn Josef II. v roce 1786 zákon ještě upřesnil ve prospěch svobodných matek zrovnoprávněním nelegitimních dětí. Také Josef II. býval ubytován v Libeňském zámku. Starosta Ondřej Gros tedy symbolicky umístil babybox v budově, jež historicky souvisí s pozitivní změnou pro nechtěná novorozeňata a jejich nešťastné maminky. Děkuji, milý starosto,“ shrnul historické souvislosti a vazbu na umístění na zámku babydědek Ludvík Hess.

Co je to babybox?

Je vytápěná a ventilovaná schránka s 37 °C, snímaná uvnitř kamerou, do které mohou rodiče anonymně odložit své nechtěné dítě. Signalizací je napojena na stálou službu, čidla reagují na světlo i zvuk a ihned vyrozumí obsluhující personál o tom, že se dvířka babyboxu otevřela i uzavřela a že vanička byla zatěžkána. Zároveň odchází signál do mobilních telefonů. Stav dítěte a časy jsou zaznamenávány elektronicky a obrazově, ten, kdo dítě vkládá zůstává v anonymitě.

Úřad průmyslového vlastnictví ČR vystavil 6.8.2008 babyboxu osvědčení o zápisu ochranné známky. Instalování babyboxů organizuje v ČR Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z. s. a Nadační fond pro odložené děti Statim.

Poděkování dárcům:

Pavlu Hlaváčkovi, D. I. SEVEN, a. s.

Petru Bečičkovi, 100MEGA Distribution, s. r. o.

Martinu Kličkovi, Omnilink Services a.s.

Vojtěchu Novákovi, Květiny Novák Praha, a. s.

Spolužákům Emila - Mély Machálka, jeho rodině a přátelům a všem dalším dárcům, bez nichž by babybox nebyl ani jeden.
 

Sloupek