Na Invalidovně se chystá rozsáhlá úprava zeleně

Městská část Praha 8 se pustila do rozsáhlé úpravy zeleně a parku v blízkosti stanice metra Invalidovna a přilehlého sídliště. Prvním krokem bylo postupné pokácení množství dožívajících a potenciálně nebezpečných topolů, pro které místní prostředí nebylo optimální a jejichž stárnoucí a křehnoucí dřevo mohlo způsobit spad velkých větví. V silném větru by eventuálně hrozilo vyvrácení celého stromu.

„Na jaro a podzim je plánovaná výsadba nových, vhodnějších stromů a zároveň s ní proběhne také potřebná rekonstrukce chodníků v parčíku za budovou EXPO, ty díky prasklinám a deformacím takřka znemožňují bezpečnou chůzi,“ říká starosta Městské části Praha 8 Jiří Janků.

Přesná podoba výsadby zeleně je součástí dialogu Městské části Praha 8 se zástupci obyvatel, díky kterému bude také možnost pokrýt část financování z grantu Nadace Partnerství – Místo pod stromy 2012 – 2013

„Byla zde již opravdu silná potřeba situaci u metra Invalidovna a sousedícím sídlišti řešit. Nejen, že se topoly do místní zástavby nehodily, ale navíc byly i ohrožením pro místní. Věřím, že obyvatelé sídliště probíhající změny ocení, vždyť s nimi také Městská část na budoucí podobě výsadby spolupracuje,“ upřesnil Jiří Janků.

Jeho slova také potvrzuje například i jeden z místních obyvatel, pracující student VŠE Richard Ross, který bydlí přímo v bytovém domě naproti parčíku. „Z probíhajících změn mám radost a nové stromy Invalidovně určitě přidají i na vzhledu. Hlavně jsem rád za naplánovanou opravu chodníků v parku, protože ty jsou v opravdu špatném stavu.“

Topoly vlašské a kanadské, které byly v posledních měsících postupně káceny, byly podle závěrů dendrologického posudku ve špatném zdravotním stavu. Navíc na výsadbu nových stromů, díky spolupráci Městské části Praha 8 a zástupců obyvatel sídliště Invalidovna na finální podobě zeleně, bude nejspíše možné získat grant, k němuž se v současné době dopracovávají podklady. Grant Nadace Partnerství – Místo pod stromy 2012 – 2013 je projektem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České Republiky, jehož cílem je „podpora vzniku kvalitních veřejných prostranství se zelení za aktivní účasti místních občanu, budoucích uživatelů.“

www.praha8.cz

Sloupek