Muzejní noc opět překonala rekord

O sedmý ročník Pražské muzejní noci byl neobyčejně velký zájem , takže opět padl rekord v návštěvnosti. Do celkem 53 objektů zavítalo 182 530 návštěvníků, což je o dva tisíce více než loni, kdy byl rekord také pokořen.

Oskar Exner, redakce portálu Diskuze Lidé si noc skutečně užívali, velmi často vyrazily celé rodiny i s malými dětmi, pro které na základě zkušeností z minulých ročníků uspořádala řada institucí různé workshopy, soutěže a dílny. Velmi zajímavé byly programy pro děti v Muzeu hlavního města Prahy, v Uměleckoprůmyslovém muzeu a na Vysoké škole umělecko-průmyslové či v dalších institucích.

Vysoká škola umělecko-průmyslová, kde probíhají klauzury, tedy artsemestr, nachystala pro všechny velkolepou světelnou show. Předmětem performance se stala budova samotné školy. Diváci tak využili schody Rudolfina jako hlediště, které byly na každé asi dvacetiminutové projekci zaplněny do posledního místa.

Policie v obležení
Již tradičně bylo v obležení policejní muzeum, které připravilo opět bohatý program složený z nejrůznějších ukázek policejní práce. Vojenské muzeum Kbely bylo plné fanoušků letectví, obrovský zájem byl o dvě otevřené synagogy, které byly přístupné až po desáté večer, tedy v době, kdy skončil šabat.

Doprava bezchybná
Dopravní podnik, který s Národním muzeem a Asociací českých muzeí a galerií byl spolupořadatelem noci, vypravil devět mimořádných bezplatných autobusových linek, které v noci ujely 6 500 kilometrů. Dopraváci ukázali také své muzeum ve Střešovické vozovně, a navíc vypravili i poštovní tramvaj.

Utajená muzea objevena
Praha má některá muzea, která nejsou běžně navštěvována, protože nejsou tolik zakořeněna, jako například Národní muzeum. Muzejní noc tak pro mnohé Pražany odtajnila například Podskalskou celnici, kde je expozice vorařství a plavby na Vltavě, objevili i Chlupáčovo muzeum historie Země, které provozuje Přírodovědecká fakulta UK, Muzeum populární hudby v ulici Pod Kaštany či Muzeum pražské energetiky, které potěší technicky orientované návštěvníky.

Sloupek