Modernizace a opravy v Nemocnici Na Bulovce

Všichni známe okřídlené rčení: "Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě". Nemocnice Na Bulovce rozhodně nefunguje podle sezónních výkyvů či ročních období. Tato známá pravda platí spíše pro farmáře a zemědělce. 

Přesto jsou určité typy úprav a rekonstrukcí, které podléhají stejné logice. Proto i Nemocnice Na Bulovce musela letos nemalé prostředky investovat do svého rozvoje, údržby a zvýšení komfortu pacientů i zaměstnanců.

Oprava endoskopického sálu na Klinice chirurgie začala v srpnu a měla by být hotová do konce října. V rámci rekonstrukce sálu byly provedeny stavební úpravy vyšetřovny endoskopie, zřízení odpočívárny pro pacienty a mytí a skladování endoskopů. Byla také provedena oprava elektroinstalace, rozvodů a instalace medicinálních plynů. Odsávání je součástí prostoru mytí endoskopů. Rekonstrukce endoskopického sálu přišla nemocnici na půl milińu korun. Tento týden by měla také skončit rekonstrukce šaten na I. interním oddělení. Dosud nevyhovující šatny sester a sanitářů budou nejen opraveny, ale také rozšířeny. S opravami šaten souvisí i nutné stavební úpravy v 1. patře interního oddělení. Kromě zrekonstruovaných rozvodů získá interní oddělení i novou podlahovou krytinu, výmalba včetně výměny podhledu, dále bude nainstalováno odsávání a vyvedeno nad střešní plášť. Nemocnice za tyto úpravy zaplatí 480 tisíc korun.

Během letních měsíců byly také zrekonstruovány dvě venkovní terasy na II. interním oddělní. Terasy o velikosti 14 x 12 m tvoří zároveň střechu nad třetím nadzemním podlaží. Právě keramická dlažba teras jevila známky degradace vlivem tepelné roztažnosti a tím postupné deformace jednotlivých izolačních vrstev skladby. To se projevovalo průnikem vody na stropní konstrukci ve třetím patře. Oprava byla proto nezbytná a u obou teras spočívala ve vybourání všech vrstev poškozené konstrukce terasy až na nosnou stropní konstrukci a provedení nového souvrství včetně keramické dlažby a nového ocelového pozinkovaného zábradlí. Za tuto rekonstrukci zaplatila nemocnice 2,4 miliónu korun.
 
II. interní oddělení má i nové interiéry. Před prázdninami zde proběhly úpravy vnitřního prostoru ve druhém a třetím patře. Kromě vymalování hlavní chodby a pokojů pacientů byla na chodbě vyměněna část podlahové krytiny včetně stavební úpravy podkladu. Součástí opravy povrchů bylo i lakování dveří a zárubní. Investice do této modernizace přišla nemocnici na 1,2 miliónu korun.
 
Další opravy proběhly letos na Klinice pneumologie a hrudní chirurgie a týkaly se nemocničních pokojů. Vznikly zde dvoulůžkové pokoje s vlastními koupelnami a WC. Součástí stavebních úprav bylo i navazující lékařské zázemí. Stavební úpravy obnášely změnu otvorů v nosných stěnách, nové dispoziční uspořádání dělících příček, úpravy povrchů stěn, stropů a podhledů. Dále byly provedeny nové technické rozvody. Modernizace plicní kliniky stála nemocnici 6 miliónů korun.
 
Rekonstrukce se dočkal také rehabilitační bazén na ortopedické klinice. Oprava byla nutná kvůli poškozenému povrchu keramického obkladu bazénu vzedmutím, které způsobovalo nebezpečně ostré hrany. Povrch bazénu je nyní proveden folií z měkčeného PVC, který je určen pro toto využití. Oprava probíhala od dubna do května letošního roku a stála nemocnici půl miliónu korun.

Sloupek