Mediální barometr pěti pražských fakultních nemocnic: Listopad patří Bulovce

Nemocnice Na Bulovce je v pomyslném mediálním zájmu poprvé první - a to za měsíc listopad. Zvýšený mediální zájem se sice projevil už v říjnu i září, nicméně k první příčce vždy kousek chyběl. „Krevní obraz pacienta může rozhodnout o jeho životě, mediální obraz nemocnice může rozhodnout o její budoucnosti,“ zhodnotil s nadsázkou ředitel Nemocnice Na Bulovce Petr Zajíc.

Po podrobné analýze s pomocí Anopress IT (vynechány byly odborné publikace pro nesouměřitelnost kvůli různému počtu lékařů v nemocnicích), vyšlo najevo, že heslo „Nový styl komunikace s veřejností“, které zaznělo při zářijových jubilejních osmdesátých narozenin Bulovky, nebylo jen deklarativní. Nemocnice Na Bulovce má v listopadu totiž nejen svůj vlastní mediální rekord, ale navíc poprvé poráží i pražskou konkurenci!

„Po srpnovém nástupu na post ředitele jsem jasně avizoval, že nebudu preferovat mediální strategii nemocnice podle Epikúrova „života v skrytu“, ale právě naopak. Celý náš nový tým managementu je připravený diskutovat i nepopulární či nepříjemná témata. A to jak k veřejnosti, zaměstnancům, tak k médiím. Přestože je o Bulovce nyní více slyšet, celoroční statistika nám důvod k velkým oslavám nedává. Komunikace bude i nadále jednou z hlavních priorit,“ potvrdil ředitel Zajíc a dodal: „Stabilní image je rozhodujícím faktorem úspěchu jak při zvládnutí krizových situací, tak při prosazování projektů a cílů nemocnice.“
 
Nemocnice Na Bulovce na sebe v listopadu upozornila hlavně tím, že s předstihem a jako jedna z prvních nemocnic zveřejnila čekací lhůty na jednotlivé zákroky a vyšetření. Velký zájem médií vzbudily také jídlem přiotrávené kandidátky Miss Praha, z nichž některé byly ošetřeny právě na Bulovce. Třetí příčku podle zájmu médií dlouho držela skutečnost, že vedení nemocnice začalo kontrolovat souběhy praxí svých lékařů. Ve chvíli, kdy však na Bulovku přivezli bezdomovce, který se před mrazem ukryl v popelnici a následně skončil v popelářském voze, tématem číslo 3 měsíce listopadu se stala právě tato zpráva.
 
Bulovka vs. zbytek „fakultní“ Prahy
 
První graf ukazuje četnost mediálních výstupů (tištěná i el. média vyjma odborná periodika) a srovnává Nemocnici Na Bulovce s průměrem zbývajících čtyř fakultních pražských nemocnic. 
 
Druhý graf ukazuje četnost mediálních výstupů pěti fakultních pražských nemocnic po jednotlivých měsících. 
 
 
 

Sloupek