Management Nemocnice Na Bulovce znovu zeštíhlil

Ředitel Nemocnice Na Bulovce MUDr. Petr Zajíc, MBA sáhl k druhému ztenčení managementu nemocnice. Dosud ho tvořilo pět náměstků, nově už jen čtyři.

Ke dni 11. 1 .2012 byli odvoláni ze svých úvazků nad rámec primariátu nad úvazek 1,0 dva náměstci: Primář MUDr. Ing. Svojmil Petránek CSc. MBA (náměstek pro léčebně-preventivní péči v interních oborech na úvazek 0,5) a primář MUDr. Tomáš Podlešák (náměstek pro léčebně-preventivní péči v chirurgických oborech na úvazek 0,5). Na pozici náměstkyně ředitele pro léčebně-preventivní péči přichází MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, která se této funkci bude věnovat na úvazek 1,0. Dochází tak ke sloučení dvou pozic v jednu.

„Vysoké odbornosti a profesionality obou primářů si nadále velmi vážím a věřím, že své schopnosti využijí při řízení svých oddělení,“ komentoval dnešní změny ředitel Petr Zajíc a dodal: „Věřím, že své zkušenosti nejen z pozice náměstkyně ředitele velké pražské nemocnice, ale rovněž z pozice náměstkyně ředitele Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví plně využije nová náměstkyně Vrbovská ku prospěchu zefektivnění komunikace mezi vedením nemocnice a jednotlivými přednosty a primáři nemocnice a v neposlední řadě i všech představitelů lékařských fakult University Karlovy.“

První rekonstrukce managementu nemocnice proběhla už na konci loňského roku, kdy byla zrušena pozice náměstkyně pro kvalitu, akreditaci a infekční problematiku, kterou zastávala MUDr. Hana Roháčová Ph.D. a pozice náměstkyně pro onkologickou péči, kterou vykonávala Prof. MUDr. Jitka Abrahámová DrSc. „Domnívám se, že toto zeštíhlení managementu nijak neohrozí chod nemocnice, ale naopak přispěje k vyšší efektivitě procesů. V konečném důsledku zafunguje i jako úsporné opatření,“ vysvětlil tehdy ředitel nemocnice Zajíc.

Sloupek