Libeňský zámek oslavil 250 let od přestavby Marií Terezií

250 let od přestavby, kterou financovala Marie Terezie, oslavila městská část Praha 8 v sobotu 29. srpna speciální akcí s bohatým programem. Na nádvoří Libeňského zámku si mohli návštěvníci vyzkoušet historická řemesla, prohlédnout si celý zámek v doprovodu purkmistra, seznámit se s módou tří století, nahlédnout pod pokličku života Habsburské gardy nebo se pobavit u historické pohádky. Nechyběla ani živá hudba. Slavnostní odpoledne zakončil recitál skupiny Klíč.  

Její jasnost, císařovna vdova Marie Terezie, přijela na oslavy v doprovodu nejmladšího z jejích 16 dětí, syna - Maxmiliána Františka. Samozřejmě kočárem. Přivítala návštěvníky a ocenila, že přišli v tak hojném počtu. Starosta Ondřej Gros na úvod přiznal, že mu spadl kámen ze srdce, když s napětím sledoval, jak kočár s Marií Terezií objíždí nádvoří. Vše ale dopadlo podle plánu a Marii Terezii i jejího syna mohli přivítat na pódiu jak starosta, tak purkmistr Václav Fridrich, za kterého se převlékl radní Michal Švarc. „Tento den i kostým Václava Fridricha mi činí velké potěšení. Tento pán byl totiž posledním primátorem neboli purkmistrem Starého Města pražského a právě díky němu máme v Libni takovýto klenot, tedy Libeňský zámek. Stálo to 40 tisíc zlatých a peníze věnovala právě císařovna Marie Terezie,“ připomněl radní Švarc.

Libeňský zámek je místem významných dějinných milníků. 25. června 1608 zde byl uzavřen tzv. libeňský mír mezi císařem Rudolfem II a jeho bratrem Matyášem, díky kterému mohl císař setrvat na trůně. A v srpnu 1791 zde před svou korunovací na českého krále přespal císař Leopold II.
 

Sloupek