Lékařky se připravují na porod na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí

Lékařky se připravují na porod na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Na infekční klinice se rodí pouze v případě, že matka je HIV pozitivní. Riziko přenosu infekce na dítě lze však eliminovat léčbou matky při těhotenství. Novorozenec je následně také pravidelně sledován a po potřebnou dobu užívá sirup s retrovirem. Tím se pravděpodobnost přenosu infekce na dítě sníží pod dvě procenta.

Obecně je riziko přenosu infekce z matky na dítě 15 až 35 procent. Pokud se ale přijmou potřebná opatření, může klesnout i pod dvě procenta. Pacientka dostává léky. Porod se vede císařským řezem. Matka pak dítě nekojí, její potomek má umělou výživu a užívá sirup s retrovirem.
 
HIV pozitivním matkám se v roce 2013 narodilo 14 dětí, z toho 5 matek při otěhotnění vědělo o své HIV pozitivitě a 9 bylo zachyceno při screeningu gravidních.

Sloupek