Kvalita péče: Nemocnice Na Bulovce získala akreditaci SAK

Ředitelka Nemocnice Na Bulovce MUDr. Andrea Vrbovská, MBA včera převzala Certifikát o udělení akreditace od ředitele Spojené akreditační komise MUDr. Davida Marxe, Ph.D. Akreditační šetření je náročný proces, kterým se nemocnici podařilo úspěšně projít a splnit tak všechny požadavky a standardy nutné pro získání certifikátu, garantující kvalitu péče i bezpečí pacientů. 

Pogratulovat k získání ocenění přišli zaměstnancům a vedení nemocnice také ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA a radní Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Jiřina Fialová. „Naše snažení akreditací v žádném případě nekončí, ale naopak začíná. Věříme, že tato akreditace ukáže současným i budoucím pacientům, že jsou u nás v dobrých rukách a bude jim poskytnuta 100% péče na vysoké úrovni,“ zhodnotila ředitelka Nemocnice na Bulovce MUDr. Andrea Vrbovská, MBA.
 
Spojená akreditační komise, o.p.s. (SAK) vydala Nemocnici Na Bulovce „Certifikát o udělení akreditace“ dne 24. ledna 2014. Nemocnice Na Bulovce úspěšně absolvovala akreditační šetření ve dnech 21. – 24. ledna 2014 a splnila požadavky akreditačních standardů SAK a současně splnila požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče.
 
Nemocnice Na Bulovce se tak zařadila mezi ta zdravotnická zařízení, která úspěšně prošla externím akreditačním auditem dle Spojené akreditační komise České republiky. Akreditace má platnost do ledna 2017.
 
Všechna akreditovaná zařízení se řídí stejnými pravidly, mezi která patří zavedení standardizovaných procesů, dodržování národní legislativy a zvýšení přehlednosti procesu, který začíná od přijetí pacienta, operaci, až po ambulantní léčbu. Akreditace je osvědčením, že naše nemocnice má kontrolu nad kvalitou poskytovaných služeb a zvládla zavedení efektivního systému trvalého zvyšování kvality. Procesu se účastnili všichni zaměstnanci nemocnice.
 
Cíle akreditace
• Zvyšování kvality a bezpečnosti
• Redukce nákladů na zdravotní péči
• Zvýšení efektivity
• Zlepšení správy zdravotnického systému
• Posílení důvěry veřejnosti
 
Akreditace SAK ČR
Spojená akreditační komise vznikla v roce 1998. Posláním je trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR pomocí akreditací zdravotnických zařízení, poradenské činnosti a publikačních aktivit. Spojená akreditační komise České republiky je akreditační orgán národní.

Sloupek