Kurz vyučování první pomoci pro učitele

Radnice Prahy 8 připravila pro učitele základních škol zřizovaných osmou městskou částí radnice kurz, ve kterém se naučí, jak vyučovat první pomoc. „Učitelé se naučí, jak atraktivně vyučovat první pomoc, jak postupovat a jaké metody zvolit, aby zaujali žáky všech věkových kategorií,“ uvádí radní Martin Roubíček a dodává:

„Samozřejmě bude záležet na učitelích samotných, jakou formou využijí své nové znalosti, ale věříme, že je zúročí maximální možnou formou a že do budoucna bude na školách zachována kontinuita výuky“. První workshop začíná již 21. dubna v ZŠ U Školské zahrady a postupně proběhne na všech školách.

Kurz bude rozdělen do čtyř bloků. V prvním se učitelé seznámí se základy první pomoci, ve druhém se způsoby, jak učit první pomoc z hlediska pedagogického i praktického, a to i s ohledem na věkové rozdíly žáků na 1 a 2. stupni, a během třetího bloku se učitelé naučí postupy při „maskování“, tzn. naaranžování různých situací a stavů. Posledním blokem bude seminář se „živou“ demonstrací.

„Kurz první pomoci vnímáme jako velmi důležitou součást výuky, která by se žákům měla dostat v co nejširší podobě,“ uvádí radní Roubíček a dodává: „Děti jsou při svých hrách vystaveny riziku úrazů a mnoho z nich každoročně prokáže svoji odvahu při záchraně svých kamarádů. Tento kurz by proto ve svém důsledku měl pomoci k prohloubení schopnosti reagovat na podobné situace.“

www.praha8.cz

Sloupek