Komentář ředitele Nemocnice Na Bulovce Petra Zajíce k příplatkům za volbu konkrétních lékařů

Vedení Nemocnice Na Bulovce se shodlo, že příplatky za volbu lékařů v dohledné době nezavede. Není to na pořadu dne. Z diskusí na primářských poradách navíc vyplynulo, že ze strany klinik a oddělení po tom není poptávka. Vnímáme to i jako právně nejednoznačnou věc, někteří právníci říkají, že je to v pořádku, ale jiní v tom vidí problém. Možná by tento problém řešila pevnější opora v legislativě. Nicméně chápeme a rozumíme snaze ministerstva zdravotnictví zprůhledňovat celý systém, proto budeme sledovat zkušenosti u nemocnic, které se ceníky rozhodnou zavést, co to u nich přineslo, ale především zájem ze strany pacientů po této nové možnosti.

Osobně bych preferoval před placením si za konkrétního lékaře například ocenění práce lékaře a jeho týmu tím, že pacient po operaci podpoří nemocnici sponzorským darem. Proč ne? Už dříve jsem zmiňoval, že podobná forma mecenášství je u nás zatím v plenkách. Když už si mecenáši našli cestu do umění, tak proč ne do nemocnic. Kde jinde je nyní lepší prostor? Nemocnice Na Bulovce je rozhodně mecenášům otevřená.

Ale zpět k volbě operatéra. Můj soukromý názor je, že když má dnes člověk právo vybrat si z nekonečné škály služeb a činností vždy toho, kdo mu nejvíce vyhovuje, tak proč by to nemělo platit i na možnost vybrat si doktora, který ho bude operovat. Ale nejde jen o operaci, ale o celý léčebný proces. V tomto ohledu možnost příplatků nic nového nepřináší. Naši lékaři sice nadále pracují podle operačních plánů a služeb, pacient má však samozřejmě možnost operace plánovat po dohodě s lékaři. Ale na tuto dohodu musí být vždy dva – pacient i lékař. Důvěra mezi lékařem a pacientem je totiž naprosto základní předpoklad úspěšného léčení. Nadále platí, že se snažíme, aby operoval odborník ve svém oboru. To je pochopitelně zájem přednostů a primářů jednotlivých klinik a oddělení, proto vždy vypisují  operaci jen tomu, kdo je odborně způsobilý ji udělat. A vedení jednotlivých klinik a oddělení naší nemocnice mají mou plnou důvěru, že sami vyhodnotí, zda operaci chce dělat přednosta nebo primář osobně, ať už je to z důvodu složitosti zákroku nebo prostě, že na něj vyšla řada. A pokud pacient trvá na konkrétním operatérovi, a on má zrovna naplněný operační plán, musí si na něj počkat. Nikoho neodmítáme, ale v žádném případě nemůže nikdo nikoho předbíhat. Všichni se musí přizpůsobit časovým a dispozičním možnostem a operačnímu plánu.

Sloupek