Karlín - nejstarší předměstí Prahy

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s odborem kultury Úřadu Městské části Prahy 8 uspořádalo výstavu - Karlín, nejstarší předměstí Prahy. Výstava seznamuje návštěvníky s historickým a kulturním dědictvím Karlína.

Doprovází ji stejnojmenná publikace, kterou při zahájení výstavy slavnostně pokřtil starosta Městské části Praha 8 Jiří Janků, společně s ředitelkou Muzea Zuzanou Strnadovou a s autorem knihy Zdeňkem Míkou.

„Výstava určitě stojí za návštěvu. Podrobně sleduje vývoj této unikátní pražské čtvrti a díky historickým rytinám, kresbám a fotografiím se octneme ve světě dávno minulém. Člověk  je přímo vtažen do historie,“ řekl Jiří Janků.

Výstava je k vidění v Muzeu hlavního města Prahy v ulici Na Poříčí Na Florenci, a to denně kromě pondělí od 9 do18 hodin. Další části výstavy si můžete prohlédnout v budově Úřadu městské části Praha 8, tzv. bílém domě, kde je umístěna část nazvaná Národopisná výstava českoslovanská 1895, a v Libeňském zámku, kde je možné zhlédnout část představující výběr z nezajímavějších fotografií. Tyto části výstavy jsou k vidění zdarma v pondělí a ve středu v čase 8 – 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek 8 – 15.30 hodin a v pátek v čase 8 – 15 hodin.

Počátky Karlína sahají do let 1816–1817, kdy byl z úředního podnětu na území východně od Špitálské (Poříčské) brány založen. Tomu předcházelo starší osídlení Špitálska, jak se toto území řádu křižovníků s červenou hvězdou ve středověku nazývalo. Karlín se stal záhy stejně jako Smíchov průmyslovým předměstím Prahy, kde se nejprve v první polovině 19. století dařilo textilnímu průmyslu a v druhé polovině století strojírenským podnikům. Karlín však k sobě poutal pozornost svým neobvyklým racionálně urbanistickým řešením domovní zástavby. To spočívalo v systému pravoúhle uspořádaných ulic, v nichž vyrostly bloky jedno až dvoupatrových domů, postavených v pozdně klasicistním (empirovém) slohu.

Výstava podrobně sleduje vývoj Karlína a jeho proměn zejména do počátku 20. století, některé jeho změny až do doby nedávné. Na počátku 20. století byla předměstská obec povýšena na město (1903) a po vzniku Československa se Karlín stal součástí hlavního města. Jádro výstavy tvoří obrazová dokumentace předměstí − od nejstarších rytin a kreseb až po fotografie, které od posledních desetiletí 19. století zcela převládají. K nejpřitažlivějším obrazovým dokumentům patří nejstarší pohledy na území Špitálska s Invalidovnou, obrazy nejstarší plynárny a provizorní dřevěné kaple z počátku padesátých let tohoto století, která sloužila potřebám věřících do doby dokončení karlínského kostela sv. Cyrila a Metoděje. Dalšími zajímavostmi jsou četná vyobrazení říčního nákladního přístavu mezi karlínským nábřežím a Rohanským ostrovem. Stranou pozornosti nezůstaly ani trojrozměrné objekty: ojedinělé archeologické nálezy z období pravěku a středověku.

www.praha8.cz

Sloupek