Jednání zastupitelstva MČ Praha 8 dne 21. 4. 2020 proběhne v krizovém režimu

Dne 21. dubna od 14 hodin proběhne jednání Zastupitelstva městské části Praha 8 v budově ÚMČ Praha 8 (tzv. „Bílého domu“). Účast veřejnosti je možná, ale při dodržení podmínek nařízených vládou.

Z důvodů založených usnesením vlády České republiky č. 388 ze dne 6. 4. 2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření, které nařizuje členům zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatním osobám, včetně veřejnosti z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky, aby při osobní účasti na jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržovali mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének; a z kapacitních důvodů zasedacího sálu „Bílého domu“ není možné konat zasedání zastupitelstva v obvyklém formátu.

Účast veřejnosti přímo v zasedacím sále není možno na základě výše uvedeného zajistit, proto bylo nutno upravit účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva takto:

- zasedání zastupitelstva bude audiovizuálně přenášeno do předsálí zasedacího sálu v přízemí „Bílého domu“

- zachování možnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí občanů na jednání zastupitelstva bude naplněno tak, že přihlášky občanů do diskuze a k interpelacím budou přijímány pracovníky organizujícími průběh zastupitelstva v předsálí zasedacího sálu

- občané přihlášení do diskuze budou v předsálí postupně vyzváni k přednesení svého příspěvku v zasedacím sále, který po jeho přednesení opustí a uvolní prostor dalším přihlášeným občanům

Zasedání zastupitelstva bude přenášeno on-line na webových stránkách beze změn oproti obvyklému stavu.

Apelujeme na občany, aby v duchu výše uvedeného usnesení vlády ČR a vzájemné ohleduplnosti dodržovali i v předsálí zasedacího sálu „Bílého domu“ mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Foto ilustrační
 

Sloupek