Jedinečný způsob vzdělávání v klinické farmacii v Nemocnici Na Bulovce

Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce bylo založeno v roce 2010. To z něj dělá jedno z nejdéle fungujících oddělení klinické farmacie v České republice. V současné době oddělení vede Mgr. Jana Gregorová, která stála u jeho zrodu před šesti lety. Tým klinických farmaceutů se od té doby zcela obměnil za cenu rozšíření klinicko-farmaceutické péče do dalších pražských nemocnic. Nyní v Nemocnici Na Bulovce pracují celkem čtyři kliničtí farmaceuti (Mgr. Jana Gregorová, PharmDr. Judita Kudělová, PharmDr. Jitka Rychlíčková, Mgr. Michaela Šlesingerová).  

Práce klinických farmaceutů spočívá v racionalizaci farmakoterapie hospitalizovaných pacientů, na vybraných klinikách a odděleních byla spolupráce rozšířena i na úroveň ambulantní péče. Konzultace k farmakoterapii si ovšem může vyžádat každý lékař z NNB, tedy i lékaři z oddělení a klinik, kam kliničtí farmaceuti pravidelně nedocházejí.

Činnost klinických farmaceutů v Nemocnici Na Bulovce zahrnuje poskytování klinicko-farmaceutické péče jednotlivým pacientům a optimalizaci farmakoterapie na úrovni oddělení, ale i na úrovni celé nemocnice. Kliničtí farmaceuti se podílí na zajištění bezpečnosti nemocnice (spolupráce na tvorbě vnitřních předpisů), na sledování, interpretaci a hlášení nežádoucích účinků. Nedílnou součástí je také edukace. Oddělení klinické farmacie NNB si často vybírají studenti pátých ročníků obou farmaceutických fakult a farmaceuti zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Klinická farmacie. Dále se kliničtí farmaceuti podílejí na vzdělávání lékárníků, lékařů i zdravotních sester.

Jedinečnost „buloveckého“ Oddělení klinické farmacie spočívá v poskytování dlouhodobých stáží pro budoucí klinické farmaceuty. V kontextu nového vzdělávacího programu v oboru Klinická farmacie z roku 2015 je právě aktivní činnost na nemocničních odděleních klíčová. Délka stáže se vždy pohybuje v řádu několika měsíců. Stážisté docházejí pravidelně každý týden, stávají se plnohodnotnou součástí týmu, podílejí se na všech výše uvedených činnostech. Stážisté docházejí s kmenovými zaměstnanci na vizity na jednotlivá oddělení a kliniky nemocnice, spolupracují na tvorbě doporučení ke změně farmakoterapie. 

Díky tomuto systému se stážisté seznámí s různými přístupy k řešení problémů a různými způsoby komunikace. Dlouhodobost stáže je důležitá pro pochopení fungování systému zdravotnického zařízení jako celku, návaznosti jeho jednotlivých složek. Cílem stáže tedy není pouze předávání úzce odborných znalostí, k čemuž slouží především samostudium a specializační vzdělávání, ale i vytvoření představy o tom, co všechno spadá do činností klinického farmaceuta, jak prezentovat výsledky, které jsou zásadní pro management apod.

Doposud tuto dlouhodobou stáž absolvovali tři stážisté. Každý z nich se nyní podílí na budování vlastního oddělení klinické farmacie. Považujeme tento model praktické přípravy klinických farmaceutů za velmi efektivní. Samozřejmě toto rozšiřování klinické farmacie v České republice souvisí s narůstajícím povědomím o činnosti klinických farmaceutů a rostoucím zájmem nemocnic o zapojení klinických farmaceutů do multidisciplinárních týmů.
 

 

Sloupek